Invoer rundvlees | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Invoer rundvlees

23-02-2021

Wilt u rundvlees invoeren uit landen buiten de EU? Dan heeft u een EORI-nummer nodig en betaalt u een invoerheffing bij de douane. Deze varieert per product. In een aantal gevallen hoeft u minder en soms geen invoerheffing te betalen. Dit kan als u gebruikmaakt van een tariefcontingent. Maar ook als er met een land of groep landen een vrijhandelsafspraak is gemaakt.

Voor een aantal tariefcontingenten kunt u invoercertificaten aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen tariefcontingenten rundvlees - RVO

Maakt u gebruik van een tariefcontingent? Dan betaalt u bij uw invoeraangifte een lagere of soms geen invoerheffing. U kunt bij ons een aanvraag indienen voor de volgende tariefcontingenten:

 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton-beef);
 • rundvlees uit Chili;
 • GATT contingent voor bevroren rundvlees;
 • babybeef uit Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Servië, Kosovo en Montenegro;
 • gedroogd rundvlees uit Zwitserland;
 • rundvlees uit Canada;
 • rundvlees uit Oekraïne.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deelname. De belangrijkste afspraken vindt u in het document Kort overzicht rundersector (pdf). Alle informatie over de regelgeving vanaf 2021 vindt u op de pagina invoer agrarische producten.

Maakt u geen gebruik van een invoerregeling? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig.

Voorwaarden voor deelname

Binnen RVO geeft het team in- en uitvoer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) de invoercertificaten af. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u geregistreerd zijn. Bent u nog niet geregistreerd? Dan kunt u een verzoek indienen bij basisregistratie@rvo.nl. U stuurt de volgende documenten mee:

 • een uittreksel van KVK;  
 • een btw-registratie; en
 • uw EORI-nummer.

Douane-agenten en douane-expediteurs mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Daarnaast moet u voor sommige contingenten, bij uw 1e aanvraag, binnen een contingentjaar bewijs van handel of een referentiehoeveelheid aantonen.

Geen bewijs van handel

U heeft geen bewijs van handel nodig voor deelname aan de volgende tariefcontingenten:

 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef) uit de Verenigde Staten en Canada, contingent 09.4002 (vanaf 1 juli 2021);
 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef) uit Argentinië (09.4450), Australië (09.4451), Uruguay (09.4452), Brazilië (09.4453), Nieuw-Zeeland (09.4454), Paraguay (09.4455);
 • buffelvlees (bevroren, zonder been) uit Australië, contingent 09.4001;
 • buffelvlees (vers, gekoeld of bevroren, zonder been) uit Argentinië, contingent 09.4004;
 • rundvlees uit Chili, contingent 09.4181;
 • gedroogd vlees zonder been uit Zwitserland, contingent 09.4202;
 • babybeef uit Servië (09.4198), Montenegro (09.4199), Kosovo (09.4200), Bosnië en Herzegovina (09.4504), Republiek Noord-Macedonië (09.4505).

Bewijs van handel

Voor sommige contingenten moet u bij uw 1e aanvraag voor een contingentjaar bewijs van handel aantonen. U moet dan een bepaalde hoeveelheid producten in de EU hebben ingevoerd of uit de EU hebben uitgevoerd. Het gaat om handel in rundvleesproducten die vallen onder verordening 1308/2013, bijlage I, deel XV.

Bewijs van handel moet u aantonen voor contingent:

 • 09.4280, Rundvlees uitgezonderd bizon, vers of gekoeld, uit Canada;
 • 09.4281, Rundvlees uitgezonderd bizon, bevroren, uit Canada;
Voor deze contingenten moet u 25 ton aantonen over de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar, voorafgaand aan de nieuwe tariefcontingentperiode.

Referentiehoeveelheid aantonen

Voor een aantal regelingen moet u vóór uw aanvraag referentie aantonen. Dat is de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid producten die u in de EU heeft ingevoerd in een periode van 12 maanden. Deze periode eindigt 2 maanden voordat u de eerste aanvraag mag indienen. 

U moet referentie aantonen voor de volgende contingenten:

 • contingent 09.4003, bevroren rundvlees;
 • contingent 09.4270, rundvlees uit Oekraïne.

Voor het contingent 09.4003 loopt de referentieperiode van 1 april tot en met 31 maart het jaar daarop, voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode. Voor het contingent 09.4270 loopt de referentieperiode van 23 september tot en met 22 september van het daarop volgende jaar, voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode.

De referentie mag u alleen aantonen met producten met GN-codes die vallen onder het contingent waarvoor u aanvraagt. Ook moeten deze producten dezelfde oorsprong hebben.

U mag maximaal 15% van de beschikbare hoeveelheid aanvragen. Als de contingentperiode is onderverdeeld in deelperiodes, dan wordt de referentiehoeveelheid verdeeld over de deelperioden.

  Invoercertificaat aanvragen en zekerheid stellen

  Om deel te nemen aan deze regeling, moet u een invoercertificaat aanvragen en een zekerheid stellen. Hoe en wanneer u dat doet, leest u op de pagina Invoercertificaat rundvlees aanvragen.

  Na uw aanvraag

  Is er een vaste aanvraagperiode voor de regeling? Dan melden wij na de aanvraagperiode de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid.

  Is er meer aangevraagd dan de beschikbare hoeveelheid? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. U krijgt dan een invoercertificaat of importrecht met de hoeveelheid die de EC toewijst.

  U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de EC. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector en tenslotte het contingentnummer.

  Na uw invoer

  U moet het invoercertificaat binnen 45 dagen na de laatste geldigheidsdag terugsturen naar:

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), Team In- en Uitvoer
  Postbus 93119
  2509 AC Den Haag

  Onder Vo. 2020/761 moet u het certificaat binnen 60 dagen terugsturen. Dit geldt voor sommige contingenten vanaf 1 januari 2021 en voor sommigen vanaf 1 juli 2021. Zie het overzicht onder Invoerregelingen rundvlees - RVO, bovenaan deze pagina.

  Heeft u uw invoercertificaat of importrecht volledig benut en tijdig teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.