Invoercertificaat aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Invoercertificaat aanvragen

06-05-2021

Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie? Dan heeft u soms een invoercertificaat nodig. U kunt tijdens het contingentjaar elke werkdag een invoercertificaat bij ons aanvragen.

Wilt u weten of u een invoercertificaat nodig heeft en wat er nog meer komt kijken bij de invoer van agrarische producten? Kijk dan op de pagina Invoer agrarische producten.

Registreren

Om invoercertificaten te kunnen aanvragen, moet u zich eerst bij ons registreren. Daarvoor vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, uw EORI-nummer en een btw-registratie. Deze gegevens stuurt u naar ons via e-mail: basisregistratie@rvo.nl.

Wanneer en hoe aanvragen?

Wilt u een invoercertificaat aanvragen buiten een tariefcontingent? Dan kunt u uw aanvraag elke werkdag bij ons indienen. Wij nemen de aanvraag nog dezelfde dag in behandeling als u deze uiterlijk om 13:00 uur indient. Tegelijk met de aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Heeft u de aanvraag onvolledig of te laat ingediend? Of heeft u de vereiste zekerheid niet op tijd gesteld? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Op de volgende dagen kunt u geen aanvraag indienen en geven wij geen certificaten af:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • De dag na Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag

Invoercertificaten binnen een tariefcontingent

Wilt u een invoercertificaat aanvragen binnen een tariefcontingent? Dan kunt u dat doen tijdens de aanvraagperiode die voor dat tariefcontingent geldt. In de aanvraagkalender van de betreffende sector leest u wanneer de aanvraagperiode is.

Digitaal of per mail

U vraagt uw invoercertificaten aan op mijn.rvo.nl. Dat kan soms digitaal en soms per mail. In onze nieuwsberichten geven wij aan of het mogelijk is om digitaal aan te vragen. Neem daarom een gratis abonnement op onze RSS-feeds.

Digitaal aanvragen

Voor enkele tariefcontingenten kunt u uw invoercertificaten digitaal aanvragen. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Daar kunt u kiezen voor een individueel of een collectief certificaat. U kiest voor een individueel certificaat als u 1 aanvraag doet voor 1 firma. U kiest voor een collectief certificaat als u éénzelfde soort aanvraag doet voor meerdere firma’s.

Houd bij het aanvragen rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u een TAN-code nodig. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. Deze vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Ga daarvoor naar de pagina Inloggen en machtigen en kijk onder het kopje mijn.rvo.nl.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de quick reference guides op mijn.rvo.nl.

Uw invoercertificaat direct digitaal regelen

Aanvragen per mail

Is digitaal aanvragen niet mogelijk? Dan kunt u op mijn.rvo.nl Word-formulieren downloaden voor de aanvraag van een invoercertificaat met of zonder rechtenoverdracht. Vul het formulier in, print het en onderteken het. Maak er daarna een scan van en mail het naar basisregistratie@rvo.nl.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vul daarvoor het formulier Machtiging aanvraag invoercertificaten in op mijn.rvo.nl. Degene die u gemachtigd heeft, stuurt deze machtiging mee met de aanvraag.

Wat vult u in?

Voor hulp bij het invullen kunt u de informatie in de basisregeling van de gewenste sector doornemen. Daarnaast vult u bij onderstaande vakken het volgende in:

 • Vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, relatienummer aanvrager en EORI-nummer
 • Vak 7: land van uitvoer
 • Vak 8: land van oorsprong
 • Vak 11: totaalbedrag van de zekerheid in euro
 • Vak 15: omschrijving(en) volgens de GN-nomenclatuur
 • Vak 16: GN-code(s)
 • Vak 17: nettogewicht in cijfers
 • Vak 18: nettogewicht in letters
 • Vak 20: volgnummer contingent en nummer van de verordening

Uw aanvraag- en/of machtigingsformulier direct downloaden

Zekerheid stellen

Tegelijk met uw aanvraag voor een invoercertificaat stelt u ook een zekerheid. Doet u dat door een bankgarantie? Maak dan gebruik van het model bankgarantie op de pagina Zekerheid. Daar vindt u ook meer informatie over zekerheden.

Na uw aanvraag

Heeft u het certificaat vóór 13:00 uur aangevraagd en de zekerheid op tijd gesteld? Dan ontvangt u  het certificaat nog op dezelfde dag. Lees wat er daarna gebeurt op de pagina Na uw aanvraag van een invoercertificaat. Daar leest u ook hoe u een uittreksel van een certificaat kunt aanvragen en hoe het zit met de geldigheidsduur.

Aanvraag intrekken

Wilt u uw aanvraag intrekken? Dat kan alleen op de werkdag van uw aanvraag, uiterlijk om 13:00 uur. Komt het verzoek na die tijd binnen, dan wijzen wij de intrekking af. U krijgt in dat geval het aangevraagde certificaat, inclusief de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.