Service menu right

LORI-registratie en referentiehoeveelheid

Wilt u invoercertificaten voor tariefcontingentperioden aanvragen die ingaan op of na 1 januari 2021? Dan gelden er nieuwe voorwaarden. Voor een aantal contingenten moet u geregistreerd zijn in de LORI-database voordat u mag aanvragen.

LORI (Licence Operator Registration Identification) is een elektronisch systeem van de Europese Commissie (EC). Dit is bedoeld voor de registratie van marktdeelnemers die invoercertificaten aanvragen. In deze database moet u bepaalde gegevens over uw bedrijf registreren. De database is al beschikbaar.

Welke contingenten?

Wilt u aanvragen voor knoflook uit China of voor bepaalde contingenten pluimveevlees? Dan moet u zich vooraf registreren in de LORI-database. U moet tenminste 2 maanden vóór de maand van aanvraag, hierin geregistreerd staan. U moet voor deze tariefcontingenten ook van tevoren een referentiehoeveelheid hebben aangetoond.

Voor een aantal contingenten moet u wel een referentiehoeveelheid aantonen, maar is LORI-registratie niet verplicht. U vindt een overzicht van alle contingenten met een verplichte LORI-registratie en/of referentiehoeveelheid in onderstaande pdf:

Toegangsrechten en invullen database

Om te kunnen registreren in de LORI-database, doorloopt u de volgende 3 stappen:

 1. U vraagt een gebruikersnaam aan.
 2. U vraagt toegangsrechten aan.
 3. U registreert u in de database

U vindt meer informatie over deze procedure bij de downloads onderaan deze pagina.

Gegevens

U levert de volgende gegevens aan via het LORI-registratieformulier:

 • identiteit van de marktdeelnemer;
 • onafhankelijkheidsverklaring per contingent;
 • bewijs van substantiële economische activiteit als er banden zijn met andere natuurlijke- of rechtspersonen die aanvragen indienen;
 • namen en gegevens van personen die gemachtigd zijn om namens de marktdeelnemer een certificaataanvraag in te dienen;
 • eigendomsstructuur en gegevens daarvan;
 • gegevens van marktdeelnemers waarmee u banden heeft, en die ook aanvragen indienen voor hetzelfde tariefcontingent;
 • beheersstructuur van de marktdeelnemer.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Alleen bevoegde personen bij de Europese Commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen de gegevens bekijken.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de LORI-registratie te regelen en te onderhouden. U gebruikt daarvoor het formulier Machtiging LORI-registratie op mijn.rvo.nl. De gemachtigde moet dit formulier meesturen met zijn aanvraag voor toegang tot het LORI-systeem.

Bewijs van substantiële economische activiteit

U kunt bewijs van substantiële economische activiteit leveren door 4 documenten te uploaden in de LORI-database. Deze documenten vindt u op de pagina Documenten voor Substantiële economische activiteit.

Onafhankelijkheidsverklaring

Wilt u een aanvraag indienen voor een tariefcontingent waarbij registratie vooraf verplicht is? Dan kan dat alleen:

 • als u geen banden heeft met andere natuurlijke- of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor hetzelfde tariefcontingent-volgnummer; of
 • als u wel een band heeft met andere natuurlijke- of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor hetzelfde tariefcontingent-volgnummer, maar regelmatig 'substantiële economische activiteiten' verricht.

U moet per contingent waarvoor u aanvraagt, een onafhankelijkheidsverklaring uploaden in de LORI-database. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl.

Na uw registratie

Na uw registratie in LORI controleren wij of de ingevoerde gegevens correct en volledig zijn. Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen. U krijgt een afwijzing als wij vinden dat de in LORI geregistreerde gegevens niet correct en actueel zijn. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Als wij uw registratie accepteren, dan melden wij dat aan de Europese Commissie (EC). De EC maakt uw registratie definitief en wij informeren u daarover.

Wijzigen LORI-registratie

U moet elke wijziging melden binnen 10 kalenderdagen na de datum waarop de wijziging ingaat.

Fusie en overname

Neemt een geregistreerd bedrijf een ander geregistreerd bedrijf over? Dan moet de registratie van het overgenomen bedrijf ingetrokken worden. Ontstaat er door fusie een nieuw bedrijf? Dan moet de registratie plaatsvinden 2 maanden voor de maand van aanvraag.

Publicatie marktdeelnemers

De EC publiceert op haar website aan het eind van elke tariefcontingentperiode naam, adres en EORI-nummer van de marktdeelnemers. Het gaat om marktdeelnemers die tijdens de vorige tariefcontingentperiode certificaten hebben ontvangen voor contingenten met een verplichte registratie. Na 12 maanden worden de gegevens weer verwijderd.

Referentiehoeveelheid aantonen

Vraagt u aan voor een tariefcontingent met een verplichte LORI-registratie? Dan moet u een referentiehoeveelheid aantonen. Er zijn ook tariefcontingenten waarbij u alleen de referentiehoeveelheid moet aantonen, maar u zich niet vooraf hoeft te registreren in de LORI-database. U vindt een overzicht van alle contingenten met voorafgaande LORI-registratie en/of referentiehoeveelheid in de pdf onder het kopje 'Welke contingenten'.

Bekijk voor meer informatie de pagina Referentiehoeveelheid en bewijs.

Sancties

U moet in het LORI-systeem de juiste documenten indienen en juiste en actuele gegevens registreren. Zijn de documenten of gegevens onjuist en essentieel voor de afgifte van een certificaat? Dan past de EC sancties toe. De EC sluit u uit van deelname aan het betrokken contingent voor de hele tariefcontingentperiode waarin de vaststelling is gedaan, én de daarop volgende tariefcontingentperiode.

Dient u doelbewust onjuiste documenten in of onjuiste en niet-actuele gegevens, terwijl die essentieel zijn voor de afgifte van een certificaat? Dan sluit de EC u uit van deelname aan het betrokken contingent. De utsluiting geldt voor de hele tariefcontingentperiode waarin de vaststelling is gedaan, én voor de daarop volgende 2 tariefcontingentperioden.

Klachten over onterechte registratie

Bent u in het LORI-systeem geregistreerd en vindt u dat een andere geregistreerde deelnemer ten onrechte is geregistreerd? Dan kunt u bij ons een gemotiveerde klacht indienen via Lori-registratie-klacht@rvo.nl. Vermeld uw naam, adres en de datum.

Meer informatie en downloads

Voor meer informatie kunt u de verordeningen van de Europese Commissie (pdf) nalezen. In de bijlagen vindt u de details van de contingenten. Bij de beschikbare hoeveelheden zijn de hoeveelheden na de Brexit nog niet vermeld.

Heeft u nog vragen over de LORI-database? Lees meer op onze pagina Veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.