Service menu right

Regeling eieren en eiproducten

Wilt u eieren of eiproducten invoeren? Op deze pagina leest u meer over de volgende invoerregelingen in de eiersector.

  • Eieren en eiproducten uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr. 539/2007)
  • Eieren en eiproducten uit Oekraïne (Vo. (EU) 2015/2077)

In het Overzicht producten invoerregelingen eiersector (pdf) vindt u de producten(groepen) die u binnen de invoerregelingen kunt invoeren met de beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de invoerheffing.

Voorwaarden deelname

Om deel te nemen aan de invoerregelingen binnen de eiersector gelden een aantal algemene voorwaarden. De specifieke voorwaarden voor de regelingen in de eiersector vindt u hieronder.

Referentie aantonen

Wilt u deelnemen aan de invoerregelingen in de eiersector? Dan moet u aantonen dat u handel drijft met derde landen en dat het daarbij gaat om een bepaalde hoeveelheid eieren of eiproducten. Dit bewijs van handel noemen wij referentie.

  • Voor de regeling GATT eieren moet u aantonen dat u 50 ton heeft in- en/of uitgevoerd in de 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag, en nog eens 50 ton in de 12 maanden daaraan voorafgaand. Aan deze regeling kunnen zowel producenten als verwerkers van eieren en eiproducten deelnemen.

  • Voor de regeling Eieren uit de Oekraïne moet er handel plaatsvinden in de 12 maanden direct voorafgaand aan de aanvraag, én in de 12 maanden daaraan voorafgaand. Hierbij geldt geen voorgeschreven hoeveelheid.

Met onderstaande producten (GS-codes) kunt u referentie aantonen voor deelname aan de regelingen in de eiersector:

  • 0407
  • 0408
  • 3502

Aanvragen

U kunt invoercertificaten aanvragen via mijn.rvo.nl. Er is een bepaalde hoeveelheid beschikbaar.

  • In de regeling GATT eieren is voor groep E1 20% van de jaarhoeveelheid beschikbaar voor het eerste en vierde kwartaal van het GATT-jaar. Voor het tweede en derde kwartaal is 30% van de jaarhoeveelheid beschikbaar.
  • Voor de regeling Eieren uit de Oekraïne is ieder kwartaal 25% van de jaarhoeveelheid beschikbaar.

Uw aanvraag moet minimaal 1 ton bedragen en mag maximaal 10% van de beschikbare kwartaalhoeveelheid bedragen.

Aanvraagperiodes

U kunt de eerste 7 dagen van maart, juni, september en december aanvragen. RVO.nl kondigt de aanvraagperiodes aan met nieuwsberichten.

Zekerheid stellen

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De hoogte van de zekerheid bedraagt € 20 per 100 kg.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruik maken van het model bankgarantie (pdf). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Zekerheid.

Toewijzing

Na een aanvraagperiode meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dan er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaatst rond de 23e van de maand van aanvraag. U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.