Invoer gezouten pluimveevlees

Binnen de regeling gezouten pluimveevlees (verordening 616/2007) kunt u bepaalde producten tegen een verlaagde invoerheffing invoeren.

In het Overzicht producten Invoerregeling gezouten pluimveevlees (pdf) vindt u de producten(groepen) die u binnen deze invoerregeling kunt invoeren met de beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de invoerheffing.

Voorwaarden deelname

Wilt u deelnemen aan een invoerregeling binnen de pluimveesector? Dan moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. De specifieke voorwaarden voor de Regeling gezouten pluimveevlees vindt u hieronder.

Deelnemen als importeur

Wilt u deelnemen als importeur voor de groepen 5A en 5B? U moet u dan 250 ton pluimveevlees hebben ingevoerd in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag. En nog eens 250 ton in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand. Voor de overige groepen is dat 50 ton in elk van de genoemde periodes.

Deelnemen als verwerker

U kunt ook als verwerker deelnemen (behalve aan groep 5). Het eindproduct mag alleen pluimveevlees bevatten. U moet in elk van de 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag 1.000 ton pluimveevlees van de GN-code 0207 of 0210 verwerken tot een product van GN-code 1602 of 1602 10 00.

Wilt u zeker weten of uw eindproduct onder deze GN-codes valt? Dan kunt u bij het douanelaboratorium in Amsterdam een advies voor binnenlands gebruik aanvragen, via telefoon: (020) 687 79 00. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Referentie aantonen

Als u wilt deelnemen, dan moet u bewijs van invoer (referentie) in de Europese Unie (EU) aantonen van een bepaalde hoeveelheid pluimveevlees uit een derde land. Met onderstaande producten (GN-codes) kunt u referentie aantonen voor deelname aan de Regeling gezouten pluimveevlees.

 • 0105
 • 0207
 • 0209 90 00
 • ex 0210 99 39
 • 0210 99 71
 • 1501 90 00
 • 1602 20 10
 • 1602 31
 • 1602 32
 • 1602 39

Certificaat van oorsprong

Wilt u binnen deze regeling producten invoeren uit Brazilië, Thailand of China? Dan moet u een certificaat van oorsprong indienen bij de douane als u uw invoeraangifte doet. Deze certificaten worden afgegeven in het land van oorsprong. De verplichting geldt voor groep 1,4A, 4B, 7 (Brazilië), groep 2, 5A, 5B (Thailand), groep 9, 10 (China).

Aanvragen

U kunt importrechten en/of invoercertificaten aanvragen via mijn.rvo.nl.

Deze regeling heeft een looptijd van 1 juli tot en met 30 juni. U vraagt 3 maanden van tevoren aan. Dus voor de opening van het contingentjaar op 1 juli vraagt u al in april aan.

 • Voor de groepen 1, 2, 4A, 5A, 6A, 6D, 7, 8 en 9 kunt u elk kwartaal aanvragen. Hiervoor is in de eerste 2 kwartalen 30% van de jaarhoeveelheid beschikbaar en voor de laatste 2 kwartalen 20%.
 • Voor groep 5 vraagt u in eerste instantie een importrecht aan. Als dat toegekend is, kunt u op elke werkdag een invoercertificaat aanvragen.
 • Voor de groepen 3, 4B, 5B, 6B, 6C en 10 kunt u 1 keer per jaar aanvragen indienen in de maand april.

Is de hoeveelheid voor een deelperiode niet volledig toegewezen? Dan wordt het overgebleven deel toegevoegd aan de hoeveelheid van het volgende kwartaal. Overgebleven hoeveelheden van het laatste kwartaal worden niet overgeheveld naar een nieuw contingentjaar.

Aanvraagperiodes

Voor de contingenten die 1 x per jaar openen, kunt u de eerste 7 dagen van april aanvragen. Voor de contingenten die 1 x per kwartaal openen, kunt u de eerste 7 dagen van april, juli, oktober en januari aanvragen. Wij kondigen de aanvraagperiodes aan met nieuwsberichten. In de paragraaf hieronder staan voor de aanvraagperiodes in april de uiterste data en tijdstip van indiening van uw aanvraag genoemd.

Uiterste aanvraagdatum

Hieronder vindt u de eerstvolgende deadlines voor het indienen van een aanvraag.

Zekerheid stellen

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De hoogte van de zekerheid bedraagt:

 • € 10/100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 1, 4A, 4B of 7
 • € 35/100 kg netto voor een importrecht voor groep 5A of 5B
 • € 50/100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 2, 3, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 of 10
 • € 75/100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 5A of 5B

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruik maken van het model bankgarantie (pdf). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Zekerheid.

Toewijzing

Na een aanvraagperiode meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dat er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaats rond de 23e van de maand van aanvraag. U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Service menu right