Service menu right

Regelingen overig pluimveevlees

Wilt u pluimveevlees invoeren? Op deze pagina leest u meer onderstaande invoerregelingen in de pluimveevleessector.

 • Pluimveevlees uit derde landen GATT (Verordening (EG) nr. 533/2007)
 • Pluimveevlees uit derde landen GATT-oliezaden (Verordening (EG) nr. 1385/2007)
 • Pluimveevlees uit Oekraïne (Verordening (EU) 2015/2078)
 • Pluimveevlees uit Israël (Verordening (EG) nr. 1384/2007)
 • Pluimveevlees uit de Verenigde Staten (Verordening (EG) nr. 536/2007)

In het Overzicht producten overige regelingen pluimveevlees (pdf) vindt u de producten(groepen), die u binnen deze invoerregelingen kunt invoeren met de beschikbare hoeveelheden en het douanerecht.

Voorwaarden deelname

Om deel te nemen aan de invoerregelingen binnen de pluimveesector moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Daarnaast gelden voor de overige pluimveevleessectoren de onderstaande specifieke voorwaarden.

Referentie aantonen

Wilt u deelnemen aan de in- en uitvoerregelingen in de overige pluimveevleessectoren? Dan moet u aantonen dat u handel drijft met derde landen en dat het daarbij gaat om een bepaalde hoeveelheid pluimveevlees. Dit bewijs van handel noemen wij referentie.

Voor de meeste invoerregelingen moet u aantonen dat u 50 ton heeft ingevoerd in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag, en nog eens 50 ton in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand.

Met onderstaande productcodes (GN-codes) kunt u referentie aantonen voor deelname aan de invoerregelingen in de overige pluimveevleessectoren:

 • 0105
 • 0207
 • 0209 90 00
 • 0210 99 71
 • 0210 99 79
 • 1501 90 00
 • 1602 20 10
 • 1602 31
 • 1602 32
 • 1602 39

Referentie aantonen Oekraïne

De regeling pluimveevlees uit Oekraïne wijkt hiervan af. Voor deelname aan deze regeling is alleen invoer toegestaan. Dus wilt u een aanvraag indienen voor Oekraïne, dan moet u invoer aantonen over de periode van 12 maanden, die 1 maand voor de indiening van uw aanvraag eindigt. Voorbeeld: U vraagt aan in mei. Dan toont u invoer uit derde landen aan vanaf april van het voorgaande jaar tot maart van het huidige jaar.

De aangetoonde referentiehoeveelheid bepaalt hoeveel u mag aanvragen. Met onderstaande GN-codes kunt u referentie aantonen voor de regeling pluimveevlees uit de Oekraïne:

 • 0207
 • 0210 99 39
 • 1602 31
 • 1602 32
 • 1602 39 21

Aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Ieder kwartaal is 25% van de jaarhoeveelheid beschikbaar. De jaarhoeveelheden vindt u in het Overzicht overige regelingen pluimveevlees (pdf). Is de hoeveelheid voor een deelperiode niet volledig toegewezen? Dan wordt de overgebleven hoeveelheid toegevoegd aan de hoeveelheid van het volgende kwartaal. Overgebleven hoeveelheden van het laatste kwartaal worden niet overgeheveld naar een nieuw contingentjaar.

De aanvraag moet minimaal 10 ton bedragen en mag maximaal 10% van de kwartaalhoeveelheid bedragen.

Oekraïne

De regeling pluimveevlees uit Oekraïne wijkt hiervan af. U mag maximaal 25% van de door u aangetoonde referentie aanvragen, per contingent. Voor deze regeling vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Als die zijn toegekend, dan kunt u dagelijks een invoercertificaat aanvragen.

Aanvraagperiodes

U kunt tijdens de eerste 7 dagen van maart, juni, september en december aanvragen. Wij kondigen de aanvraagperiodes aan met nieuwsberichten.

Zekerheid stellen en looptijd

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De hoogte van de zekerheid bedraagt:

 1. Pluimveevlees uit derde landen GATT (Verordening (EG) nr. 533/2007) - € 20 per 100 kg
 2. Pluimveevlees uit derde landen GATT-oliezaden (Verordening (EG) nr. 1385/2007) - € 50 per 100 kg
 3. Pluimveevlees uit Oekraïne (Verordening (EU) 2015/2078) - importrecht € 35/ per 100 kg- invoercertificaat € 75 per 100 kg
 4. Pluimveevlees uit Israël (Verordening (EG) nr. 1384/2007) - € 20 per 100 kg
 5. Pluimveevlees uit de Verenigde Staten (Verordening (EG) nr. 536/2007) - € 20 per 100 kg

De regelingen met de nummers 1 en 5 hebben een looptijd van 1 juli t/m 30 juni. De regelingen met de nummers 2 t/m 4 hebben een looptijd van 1 januari t/m 31 december.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruik maken van het model bankgarantie (pdf). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Zekerheid.

Toewijzing

Na een aanvraagperiode meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dan er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaats rond de 23e van de maand van aanvraag. U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.