ARCHIEF Sancties

U heeft een invoercertificaat voor een invoerregeling verkregen, maar u heeft onjuiste gegevens bij de aanvraag ingediend. Dan worden hiervoor onderstaande sancties opgelegd.

De aanvrager wordt:

  • uitgesloten van invoer van alle producten binnen de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het gehele contingentjaar, waarin de bevinding is gedaan.
  • uitgesloten van het aanvragen van invoercertificaten voor de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het daaropvolgende contingentjaar.

De sancties worden niet opgelegd als:

  • de aanvrager aan de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO.nl kan bewijzen dat de situatie niet het gevolg is van grove nalatigheid van zijn kant.
  • de situatie het gevolg is van overmacht of van een kennelijke fout.

Sancties opzettelijk indienen onjuiste gegevens

Een aanvrager heeft opzettelijk onjuiste gegevens ingediend bij zijn aanvraag. Als hij hierdoor een invoercertificaat voor een invoerregeling heeft verkregen, dan worden hiervoor onderstaande sancties opgelegd.

De aanvrager wordt:

  • uitgesloten van invoer van alle producten binnen de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het gehele contingentjaar, waarin de bevinding is gedaan.
  • uitgesloten van het aanvragen van invoercertificaten voor de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor de daaropvolgende 2 contingentjaren.

Wordt de bevinding gedaan nadat de invoer al heeft plaatsgevonden? Dan wordt het financiële voordeel dat de importeur hiervan heeft gehad, teruggevorderd.

Service menu right