Aanvraagperiodes Regeling varkenssector

Elk kwartaal is er 25% van de jaarhoeveelheid beschikbaar. Als de hoeveelheid voor een kwartaal niet volledig is aangevraagd, wordt de overgebleven hoeveelheid toegevoegd aan de hoeveelheid van het volgende kwartaal. Blijft er van het laatste kwartaal een hoeveelheid over? Dan schuift deze niet door naar het nieuwe contingentjaar.

In het overzicht producten, hoeveelheden en douanerecht (pdf) staat per regeling het jaarlijks beschikbare bedrag, het douanerecht en de GN-codes.

Invoerregeling varkensvlees uit diverse landen

Deze regeling loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Vraag in juni aan voor het nieuwe contingentjaar en lever bij deze aanvraag ook bewijs in van handel en een recente btw-opgave.

  • 1 t/m 7 maart (certificaten geldig vanaf 1 april)
  • 1 t/m 7 juni (certificaten geldig vanaf 1 juli)
  • 1 t/m 7 september (certificaten geldig vanaf 1 oktober)
  • 1 t/m 7 december (certificaten geldig vanaf 1 januari)

Een aanvraag bedraagt minimaal 20 ton en maximaal 20% van de beschikbare hoeveelheid.

Invoerregeling varkensvlees uit Oekraïne

Deze regeling loopt van 1 januari tot en met 31 december. Vraag in december aan voor het nieuwe contingentjaar en lever bij deze aanvraag ook bewijs in van handel en een recente btw-registratie.

  • 1 t/m 7 maart (importrecht geldig vanaf 1 april)
  • 1 t/m 7 juni (importrecht geldig vanaf 1 juli)
  • 1 t/m 7 september (importrecht geldig vanaf 1 oktober)
  • 1 t/m 7 december (importrecht geldig vanaf 1 januari)

U mag maximaal 25% van de door u aangetoonde referentiehoeveelheid aantonen.

Invoerregeling varkensvlees uit Canada

Deze regeling loopt van 1 januari tot en met 31 december. U toont aan dat u in de periode van 12 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de invoercertificaataanvraag, zelf - of voor uw rekening - een hoeveelheid producten heeft ingevoerd overeenkomstig de betrokken douanebepalingen. Bij de ingevoerde hoeveelheden gaat het om de volgende producten:

  • Producten van de GN-codes  0201, 0202, 0206 10 95 of 0206 29 91 (sector rundvlees); of
  • producten van de sector varkensvlees in de zin van artikel 1, lid 2, onder q) van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

U mag inschrijven voor de maximaal beschikbare hoeveelheid. Van de beschikbare jaarhoeveelheid wordt ieder kwartaal 25% beschikbaar gesteld. Aanvragen voor invoercertificaten kunnen de eerste 7 dagen van november, februari, mei en augustus worden ingediend en uitsluitend door importeurs. Als de per kwartaal beschikbare hoeveelheid niet volledig is benut, dan kunnen ook invoercertificaten worden aangevraagd in de eerste 7 dagen van de daarop volgende maand, en indien van toepassing in de maand daaropvolgend. Bij deze aanvragen mogen ook verwerkers van varkensvlees aan de regeling deelnemen. Let op: in december aanvragen is niet mogelijk. Na afgifte zijn de invoercertificaten 5 maanden geldig, maar uiterlijk tot en met 31 december.

  • 1 t/m 7 februari (alleen importeurs mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 mei  (alleen importeurs mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 augustus (alleen importeurs mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 november  (alleen importeurs mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 maart (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 april (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 juni  (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 juli (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 september (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 oktober (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)
  • 1 t/m 7 januari (importeurs en verwerkers van varkensvlees mogen aanvragen)

Service menu right