Invoer zuivel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Invoer zuivel

04-05-2021

Wanneer u zuivel invoert in de Europese Unie vanuit een land buiten de EU, doet u invoeraangifte bij de douane. Ook betaalt u een douanerecht (invoerheffing). De hoogte van die heffing hangt af van het product. Maakt u gebruik van een tariefcontingent, dan kunt u met een verlaagd of 0-tarief zuivel invoeren.

Kijk voor de tarieven van het douanerecht van verschillende invoermogelijkheden op de website van de douane. Voert u zuivel in met een volledige invoerheffing? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig.

Aanvullende invoerrechten

Vanaf 10 november 2020 zijn in de Uitvoeringsverordening 2020/1646 aanvullende invoerrechten vastgesteld voor een aantal producten. Het aanvullend invoerrecht van 25% geldt voor de onderstaande GN-codes binnen invoercontingenten:

 • 0406 10 50
 • 0406 90 21
 • 0406 90 86
 • 1001 99 00

Per 11 maart 2021 zijn de extra aanvullende invoerrechten opgeschort, die gelden voor bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten (VS). De opschorting is tot en met 10 juli 2021.

Invoercontingenten

U kunt voor de volgende invoercontingenten in de zuivelsector een invoercertificaat aanvragen:

 • Cheddar uit alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk
 • Melk en zuivel uit Zwitserland
 • Kaas en wei uit Noorwegen
 • Natuurlijke boter, Skyr en kaas uit IJsland
 • Kaas uit Nieuw-Zeeland
 • Melk en zuivel uit Oekraïne
 • Boter uit Nieuw-Zeeland
 • Kaas uit Australië

Vanaf 1 juli 2021 kunt u de contingenten 09.4590, 09.4599, 09.4591, 09.4592, 09.4593, 09.4594, 09.4596 alleen bij de douane aanvragen.

Voorwaarden deelname

Wilt u zich inschrijven op de tariefcontingenten? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • Voor de meeste contingenten moet u bewijs van handel aantonen. Dat is 25 ton in elk van de 2 perioden van 12 maanden die eindigt 2 maanden voordat u de eerste aanvraag voor een contingentjaar mag indienen.
 • Vraagt u aan voor een contingent dat start op 1 januari? Dan zijn de perioden waarover u bewijs moet indienen: 23 september t/m 22 september vóór het nieuwe contingentjaar én dezelfde periode van het jaar daarvóór.
 • Vraagt u aan voor een contingentjaar dat start op 1 juli? Dan is de periode waarover u bewijs moet indienen van 1 april t/m 31 maart vóór het nieuwe contingentjaar én dezelfde periode van het jaar daarvóór.
 • Voor contingent 09.4195: invoer van producten binnen contingent 09.4195 en 09.4182 in de 24 maanden vóór november voorafgaand aan het nieuwe contingentjaar.
 • Voor contingent 09.4182: in/uitvoer van 100 ton melk/zuivel in de 12 maanden vóór de maand november voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode.
 • Voor de contingenten 09.4521 en 09.4522 (elke werkdag aanvragen) hoeft u geen bewijs van handel aan te tonen.

Aanvragen

Wilt u deelnemen aan deze regeling? Dan moet u een invoercertificaat aanvragen en een zekerheid stellen. Lees op onze pagina Invoercertificaat zuivel aanvragen hoe en wanneer u dat doet. Of regel direct uw invoercertificaat.

Uw invoercertificaat direct regelen

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode meldt RVO de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer is aangevraagd dat er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaats rond de 22e van de maand van aanvraag.

U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie (pdf). Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Geldigheid invoercertificaten

 • De certificaten voor contingenten zijn geldig vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die van de voorgaande aanvraag.
 • Heeft het contingent deelperioden, dan blijven de certificaten geldig tot en met de laatste dag van de maand, volgend op de laatste maand van de deelperiode.
 • Zijn er geen deelperioden, dan eindigt de geldigheid op de laatste dag van de contingentperiode.
 • De certificaten voor kaas uit Australië zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december.

Na invoer

Stuur het invoercertificaat binnen 45 dagen na de laatste geldigheidsdag terug naar de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag. Vanaf 1 juli 2021 moet u het invoercertificaat binnen 60 dagen terugsturen.

Benut u uw invoercertificaat volledig en stuurt u die tijdig terug? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.