Service menu right

Invoer zuivel

Wanneer u zuivel invoert in de Europese Unie vanuit een niet-lidstaat, doet u invoeraangifte bij de douane. Ook betaalt u een douanerecht (invoerheffing). De hoogte van die heffing is afhankelijk van het product. Maakt u gebruik van een tariefcontingent, dan kunt u met een verlaagd of 0-tarief zuivel invoeren.

Kijk voor de tarieven van het douanerecht van verschillende invoermogelijkheden op de website van de douane. Voert u zuivel in met een volledige invoerheffing? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig.

Invoerregelingen RVO.nl

U kunt bij ons invoercertificaten aanvragen voor de volgende invoerregelingen binnen de zuivelsector:

 • GATT contingenten voor melk en zuivel (niet gespecificeerd naar land van oorsprong)
 • Melk en zuivel uit Zwitserland
 • Zuivel en kaas uit Noorwegen
 • Natuurlijke boter, Skyr en kaas uit IJsland
 • Kaas uit Nieuw-Zeeland
 • Melk en zuivel uit Oekraïne
 • Boter uit Nieuw-Zeeland
 • Kaas uit Australië

Voorwaarden deelname

Als u bij ons wilt inschrijven op de tariefcontingenten, heeft u een erkenning nodig. Voorwaarden voor de toekenning van de erkenning zijn:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd
 • U toont bewijs van handel aan (referentie) met derde landen van tenminste 25 ton melk en zuivelproducten in de twee voorgaande kalenderjaren

De erkenning is 1 jaar geldig en vraagt u elk jaar opnieuw aan vóór 1 april. Wij geven het erkenningsnummer vóór 1 mei aan u door. Heeft u een erkenning? Dan mag u vanaf 1 juni invoercertificaten aanvragen voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

Maakt u gebruik van de invoerregeling van boter uit Nieuw-Zeeland? Dan heeft u niet alleen de erkenning nodig, maar moet u als traditionele importeur ook bewijzen welke hoeveelheden boter van de contingenten 09.4195 of 09.4182 u heeft ingevoerd in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan maand november van het vorige contingentjaar. Nieuwe importeurs moeten naast hun erkenning aantonen dat zij in minstens 4 transacties van minimaal 100 ton melk en zuivelproducten hebben ingevoerd of uitgevoerd in de 12 maanden voorafgaand aan de maand november van het vorige contingentjaar.

Aanvragen

Wanneer en hoeveel u kunt aanvragen vindt u in de Aanvraagkalender zuivel (pdf). U mag per contingent 1 aanvraag indienen. Onder een contingent kunnen meerdere GN-codes vallen. Vermeldt u in dat geval per GN-code de gewenste hoeveelheid.

U kunt het invoercertificaat aanvragen via mijn.rvo.nl.

Zekerheid stellen

Tegelijk met uw certificaataanvraag stelt u een zekerheid. Dit doet u met een contante storting of een bankgarantie.

 • Voor Kaas uit Australië en Canada bedraagt de zekerheid € 10 per 100 kg.
 • Voor alle andere contingenten bedraagt de zekerheid € 35 per 100 kg.
 • Voor sommige dounecontingenten is ook een certificaat verplicht. De zekerheid bedraagt hiervoor € 10 per 100 kg.

 

 • contingent 09.4225: Natuurlijke boter uit IJsland van GN code 0405 10 11 en 0405 10 19. De minimum aanvraag is 5 ton en maximaal 201 ton.
 • contingent 09.4226: Skyr uit IJsland van GN code ex 0406 10 50. De minimum aanvraag is 5 ton en maximaal 793 ton.
 • contingent 09.4227: Kaas uit IJsland van GN code ex 0406 met uitzondering van Skyr. De minimum aanvraag is 5 ton en maximaal 9 ton.

In het overzicht Tariefcontingenten zuivel (pdf) vindt u:

 • de contingenten waarvoor u bij RVO.nl kunt aanvragen.
 • de instanties voor afgifte van het oorsprongsdocument.

Toewijzing

Na een aanvraagperiode meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dat er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaats rond de 24e van de maand van aanvraag. U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Oorsprongsbewijs

Bij onderstaande contingenten moet u ook een oorsprongsbewijs indienen bij de douane als u uw invoeraangifte doet.

 • Melk en zuivel uit Zwitserland
 • Melk en zuivel uit Noorwegen en IJsland
 • Kaas uit Nieuw-Zeeland
 • Melk en zuivel uit Oekraïne: EUR-1 certificaat
 • Boter uit Nieuw-Zeeland: Certificaat IMA-1
 • Kaas uit Australië en Canada: Certificaat IMA-1

Bij GATT contingenten voor melk en zuivel, niet gespecificeerd naar land van oorsprong, is een oorsprongsbewijs niet verplicht.