Service menu right

Marktinformatie

Voor ondernemers is informatie van en over de markt belangrijk. In de beheerscomités in Brussel wordt regelmatig over de Europese markt van landbouwproducten gesproken. Bij deze vergaderingen zijn alle EU-lidstaten aanwezig. Nederland wordt hierin vertegenwoordigd door medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor veel landbouwproducten en -sectoren zijn de lidstaten verplicht om gegevens te verstrekken aan de Europese Commissie. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie- en prijsgegevens. Een aantal van die gegevens wordt door RVO.nl verstrekt. Hierdoor heeft RVO.nl veel informatie over de markten in de verschillende agrarische sectoren in Nederland en de EU.

Marktinformatie per sector

In- en uitvoer

Meer informatie over de in- en uitvoerregelingen van de Europese Commissie vindt u onder: