Service menu right

Uitvoercertificaten

Een uitvoercertificaat (Agrex) heeft u nodig als u:

 • rijst van de GN code 1006 20 of 1006 30 uitvoert naar een land buiten de Europese Unie (EU). Lees voor meer informatie de informatiepagina uitvoer rijst.
 • zuivel binnen een tariefcontingent gaat exporteren. Lees ook de informatiepagina uitvoer zuivel. Voor zuivelproducten beheert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het tariefcontingent. U kunt een uitvoercertificaat bij ons aanvragen gedurende een bepaalde periode. Deze periodes kondigen wij aan met nieuwsberichten. Op dit nieuws kunt u zich abonneren met een rss-feed.

In Nederland vraagt u certificaten aan bij RVO.nl. Voor certificaten die gekoppeld zijn aan een tariefcontingent, is dat verplicht als u in Nederland bent gevestigd. Certificaten die niet gekoppeld zijn aan een tariefcontingent kunt u in alle lidstaten aanvragen. De adressen van de afgevende instanties vindt u in het overzicht Certificaatafgevende instanties EU (pdf).

Bent u bij ons bekend?

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), team In- en Uitvoerregelingen, geeft de uitvoercertificaten af.

U kunt alleen een uitvoercertificaat aanvragen als u bij ons bent geregistreerd. Staat u nog niet bij ons geregistreerd, dan vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een btw-registratie en uw EORI-nummer. Deze documenten stuurt u met een e-mail naar basisregistratie@rvo.nl.

Aanvragen

Dagcertificaten (voor rijst) kunt u elke werkdag aanvragen. In 2020 zijn de volgende officiële feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen vastgesteld. Op die dagen kunt u niet aanvragen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • de dag na Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
Heeft u een dagcertificaat uiterlijk om 13:00 uur aangevraagd, is de aanvraag volledig en heeft u voldoende zekerheid gesteld? Dan nemen wij uw aanvraag dezelfde dag in behandeling.
 

Zekerheid stellen bij uitvoer

Contante storting of bankgarantie

Als u een uitvoercertificaat aanvraagt, moet u meestal ook een zekerheid stellen. U kunt de zekerheid stellen in contanten of met een bankgarantie. Voor een contante storting kunt het benodigde bedrag overmaken naar rekening NL51INGB0705001504 ten name van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maakt u gebruik van een bankgarantie, dan stelt u deze aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Saldo informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de mutaties in uw zekerheidsaldo? Geef dan uw e-mailadres op bij het team Finance & Control, fencbankgaranties@rvo.nl

U ontvangt na elke mutatie automatisch de volgende ochtend een e-mail.

Vrijgave of verbeurte van de zekerheid

Wij geven de zekerheid vrij als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het uitvoercertificaat tijdig terug is bij team in- en uitvoer van de afdeling IMM;
 • het totale bedrag van de te verbeuren zekerheid € 100 of minder bedraagt.

Onvolledig benut certificaat

Heeft u tenminste 95% van de hoeveelheid op het certificaat uitgevoerd? Dan beschouwen we het certificaat als volledig benut. De volledige zekerheid komt vrij. Heeft u minder uitgevoerd? Dan verliest u de gestelde zekerheid voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen:
 • 95% van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld en
 • de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid.
Heeft u minder dan 5% uitgevoerd van de hoeveelheid die op het certificaat staat vermeld? Dan verbeuren wij de zekerheid volledig.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.