Uitvoercertificaten

Meer artikelen
Uitvoer

Wilt u agrarische producten uitvoeren? Dan heeft u soms een uitvoercertificaat (AGREX) nodig. Een uitvoercertificaat geeft het recht op uitvoer. U kunt het certificaat aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U wilt producten uitvoeren waarvoor RVO.nl het tariefcontingent beheert. Hiervoor kunt u een uitvoercertificaat bij ons aanvragen gedurende een bepaalde periode. Deze periodes kondigen wij aan met nieuwsberichten. U kunt zich op dit nieuws abonneren met een rss-feed.

Certificaatplicht

Bij de uitvoer van sommige producten is een uitvoercertificaat verplicht. In Bijlage I van de Basisregeling uitvoer alle sectoren (pdf) vindt u een overzicht van producten met certificaatplicht. Wilt u producten uitvoeren en geldt er een certificaatplicht, maar is er geen tariefcontingent? Dan kunt u op werkdagen een uitvoercertificaat aanvragen bij ons.

Lees meer hierover op de pagina Uitvoercertificaat aanvragen.

In Nederland vraagt u certificaten aan bij RVO.nl. Voor certificaten die gekoppeld zijn aan een tariefcontingent, is dat verplicht als u in Nederland bent gevestigd. Certificaten die niet gekoppeld zijn aan een tariefcontingent kunt u in alle lidstaten aanvragen. De adressen van de afgevende instanties vindt u in het overzicht Certificaatafgevende instanties EU (pdf).

Bent u bij ons bekend?

De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), team In- en Uitvoerregelingen, geeft de uitvoercertificaten af.

U kunt alleen een uitvoercertificaat aanvragen als u bij ons bent geregistreerd. Staat u nog niet bij ons geregistreerd, dan vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een btw-registratie en uw EORI-nummer. Deze documenten stuurt u met een e-mail naar basisregistratie@rvo.nl.

Download:

Service menu right