Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor het beheer van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Met het EITI beschikken beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten over transparante en geverifieerde informatie. Dat draagt bij aan een goed onderbouwd debat over de financiële stromen tussen de mijnbouwindustrie en de overheid.

Al meer dan 51 landen passen het EITI toe: van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras en Nigeria.

Goedkeuring NL-EITI Kandidatuur

Op 28 juni 2018 heeft het internationale bestuur van EITI de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Daarmee is Nederland het vierde Europese land dat deze status verwerft. Nederland heeft nu tot eind 2019 de tijd om te voldoen aan de vereisten die horen bij het lidmaatschap van de organisatie en haar eerste EITI-rapport op te leveren.

Lees het volledige nieuwsbericht van 28 juni 2018.

De Aanbiedingsbrief en de Aanvraag NL-EITI kandidatuur staan in de Downloads bij het nieuwsbericht.
De Bijlagen bij de aanvraag vindt u verderop op deze pagina, onder het kopje Publicaties.

Vacature voorzitter NL-EITI

NL-EITI zoekt een voorzitter. Lees het uitgebreide profiel (pdf).

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande vacature? Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar Geesje van Niejenhuis, coördinator NL-EITI.

Over de selectie en daarop volgende voordracht buigt zich een werving- en selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit leden van elk van de geledingen van de NL-EITI multi-stakeholdergroep. De voorzitter wordt uiteindelijk door de gehele NL-EITI multi-stakeholdergroep gekozen en bij koninklijk besluit benoemd.

Voor meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure neemt u contact op met:

Geesje van Niejenhuis (coördinator NL-EITI)
E: eiti@rvo.nl
T: 06 111 448 32

Multi-stakeholdergroep

Per deelnemend land zorgt een multi-stakeholder groep (MSG) voor de jaarlijkse EITI-rapportages. Een MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de industrie en van maatschappelijke organisaties.

Tijdens de voorbereidingsfase voor het kandidaat-lidmaatschap van Nederland publiceerde de overheid de volgende informatie:

  • De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeerde de Tweede Kamer over de implementatie van het EITI in Nederland (2015). De brieven vindt u op deze pagina onder Publicaties.
  • Aanstelling van prof.dr. D.J. Koch als tijdelijk voorzitter van de Nederlandse MSG (2017).
  • De samenstelling van de Nederlandse MSG en de verslagen van de MSG-vergaderingen (2017). De samenstelling en de verslagen vindt u op deze pagina onder Publicaties.

EITI-rapportages

De eerste rapportage van NL-EITI verschijnt in 2019. NL-EITI richt zich op de olie- en gassector en de zoutwinningsindustrie. Duurzame energie-opties, zoals aardwarmte en windenergie, komen ook aan bod in de rapportage. De MSG gebruikt voor de rapportage de delfstoffengegevens uit 2017.

In de EITI-rapportages vindt u informatie over contracten en vergunningen, productie, opbrengsten, besteding van de opbrengsten, en de sociaaleconomische bijdrage van de delfstoffensector.

Kijk voor meer informatie op de website EITI.org of lees de EITI-factsheet. U vindt de factsheet op deze pagina onder Publicaties.

Bijeenkomst start NL-EITI

Op 7 maart 2018 organiseerde de MSG een bijeenkomst (pdf) bij RVO.nl in Den Haag om de officiële start van NL-EITI aan te kondigen.

Contact

Neem voor vragen over NL-EITI contact op met:

EITI logo

Coördinatie NL-EITI
drs. G.G. (Geesje) van Niejenhuis
T: 088 042 46 53
M: 06 11 14 48 32
eiti@rvo.nl

Service menu right