Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

13-10-2021

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Eind 2020 zijn 55 landen aangesloten bij het EITI. Van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras, Nigeria en Nederland. Kijk voor meer informatie op EITI.org of lees de EITI-factsheet (pdf).

Eerste beoordeling implementatie EITI in Nederland

De implementatie van het EITI in Nederland wordt in 2021 voor de eerste keer gevalideerd. Het EITI houdt alle uitvoerende landen aan dezelfde wereldwijde standaard: de EITI-standaard. Via 'validatie' wordt van landen beoordeeld in welke mate zij voldoen aan de EITI-standaard. Dit is het kwaliteitsborgingsmechanisme van het EITI.

Validatieproces gestart

Op 1 juli 2021 is het validatieproces van het NL-EITI formeel gestart. Hierbij kijkt het internationale EITI-secretariaat hoe de standaard in Nederland is geïmplementeerd. Tijdens het validatieproces inventariseert het secretariaat onder meer hoe de 'stakeholders' van het EITI in Nederland kijken naar het werk dat de afgelopen jaren door de NL-EITI MSG is verzet. Ook bekijkt het waar verbeteringen nodig of wenselijk zijn. Voor de validatie moet de NL-EITI MSG 3 templates invullen over stakeholderbetrokkenheid (pdf), resultaten en impact (pdf) en transparantie (excel). Deze templates zijn op 30 juni 2021 naar het EITI International Secretariat gestuurd. De resultaten van de validatie zijn naar verwachting in Q4 2021 bekend.

Tweede NL-EITI-rapport

De validatie gaat over het tweede NL-EITI-rapport, dat gepubliceerd is op 28 januari 2021 en gaat over het fiscale jaar 2018. Nederland gebruikte voor dit rapport de EITI-standaard 2019. Het doel van het NL-EITI is om feitelijke informatie over delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid toegankelijker maken. Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over wat de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving betekent. Lees ook het nieuwsbericht (pdf) over de publicatie van het NL-EITI-rapport.

De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving op het NL-EITI-rapport en de implementatie van het EITI in Nederland. Neem hiervoor contact op met de coördinator NL-EITI.

Lees meer informatie over de validatie en het validatieproces.

Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland. De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie- en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk de samenstelling van de NL-EITI MSG.

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid met als penvoerder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NL-EITI MSG publiceert jaarlijks een NL-EITI rapport.

De NL-EITI MSG vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Wilt u meer weten over deze vergaderingen of andere publicaties van de MSG? U kunt de volgende informatie downloaden:

NL-EITI-rapporten

De NL-EITI multi-stakeholdergroep ('de NL-EITI MSG') publiceert jaarlijks een EITI-rapport. Dit rapport richt zich op de delfstoffenindustrie (de olie, gas en zoutindustrie). Dit NL-EITI rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Met de publicatie van dit rapport voldoet Nederland aan de EITI-standaard. Het NL-EITI rapport 2018 wordt in 2021 beoordeeld door het internationale EITI-bestuur.

Met dit EITI rapport beoogt Nederland de transparantie over het proces en de baten van de delfstoffenwinning in Nederland te vergroten. De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving zodat toekomstige rapporten eventueel kunnen worden uitgebreid dan wel aangepast.

Dit is het NL-EITI-rapport van 2018 (het rapport van 2017 vindt u eronder):

Geschiedenis

In 2010 gaf de overheid opdracht voor een onderzoek naar de haalbaarheid (pdf) van de implementatie van de EITI-standaard in Nederland, en in 2014 voor het actualiseren van dit onderzoek. In juli 2011 stuurde het kabinet de Grondstoffennotitie (pdf) aan de Tweede Kamer.

Tijdens de voorbereiding voor het kandidaat-lidmaatschap van Nederland informeerde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer over de implementatie van het EITI in Nederland. De brieven vindt u onderaan deze pagina onder Publicaties. In 2017 werd prof.dr. D.J. Koch aangesteld als tijdelijk voorzitter van de Nederlandse MSG.

Op 7 maart 2018 organiseerde de NL-EITI MSG een bijeenkomst (pdf) bij RVO.nl in Den Haag om de officiële start van NL-EITI aan te kondigen. Op 28 juni 2018 heeft het internationale bestuur van EITI de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Hiermee is Nederland het vierde Europese land dat deze status krijgt. In onze bibliotheek vindt u:

Contact

Neem voor vragen over NL-EITI contact op met:

 

 

 

 

 

Coördinatie NL-EITI
drs. G.G. (Geesje) van Niejenhuis
eiti@rvo.nl

Publicaties

Hieronder vindt u de meest recente publicaties over de NL-EITI MSG. Andere publicaties die zijn verschenen over de NL-EITI MSG kunt in onze bibliotheek bekijken. Daar vindt u bijvoorbeeld verslagen van MSG-vergaderingen uit voorgaande jaren en brieven die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.