Service menu right

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Begin 2019 waren 52 landen aangesloten bij het EITI. Van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras, Nigeria en Nederland. Kijk voor meer informatie op de website EITI.org of lees de EITI-factsheet.

Goedkeuring NL-EITI-lidmaatschap

Op 28 juni 2018 heeft het internationale bestuur van EITI de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Hiermee is Nederland het vierde Europese land dat deze status krijgt. Nederland heeft nu tot eind 2019 de tijd om te voldoen aan de eisen die horen bij het lidmaatschap en haar eerste EITI-rapport op te leveren.

Lees het volledige nieuwsbericht van 28 juni 2018.

De Aanbiedingsbrief, de Aanvraag NL-EITI kandidatuur en de bijlagen bij de aanvraag vindt u onderaan deze pagina, onder het kopje Publicaties.

Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland. De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie-en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties.

RVO.nl voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NL-EITI MSG publiceert jaarlijks een NL-EITI rapport.

De NL-EITI MSG vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Onderaan deze pagina vindt u bij Publicaties meer informatie over de NL-EITI MSG:

EITI-rapportages

Eind 2019 publiceert de NL-EITI MSG het eerste NL-EITI-rapport. Dit rapport bevat informatie over de waardeketen van de delfstoffenindustrie. Naast een beschrijving van het systeem van delfstoffenwinning in Nederland, maakt dit rapport ook inzichtelijk hoe de financiële stromen lopen tussen de Nederlandse delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid.

Feitelijke en begrijpelijke informatie

Het doel van de implementatie van het EITI in Nederland en de NL-EITI-rapporten is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie geven over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid om daarmee bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland.

Nederland gebruikt voor het eerste Nederlandse EITI-rapport de EITI-standaard 2016. Deze standaard wordt beheerd door het Internationale EITI-Secretariaat, dat gevestigd is in Oslo, Noorwegen. Over wijzigingen van de standaard besluit het Internationale EITI-bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, de delfstoffenindustrie en maatschappelijke organisaties.

Bijeenkomst start NL-EITI

Op 7 maart 2018 organiseerde de NL-EITI MSG een bijeenkomst (pdf) bij RVO.nl in Den Haag om de officiële start van NL-EITI aan te kondigen.

Geschiedenis

In 2010 gaf de overheid opdracht voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de implementatie van de EITI-standaard in Nederland, en in 2014 voor het actualiseren van dit onderzoek. In juli 2011 stuurde het kabinet de Grondstoffennotitie aan de Tweede Kamer.

Tijdens de voorbereiding voor het kandidaat-lidmaatschap van Nederland informeerde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer over de implementatie van het EITI in Nederland. De brieven vindt u onderaan deze pagina onder Publicaties. In 2017 werd prof.dr. D.J. Koch aangesteld als tijdelijk voorzitter van de Nederlandse MSG.

Contact

Neem voor vragen over NL-EITI contact op met:

EITI logo

Coördinatie NL-EITI
drs. G.G. (Geesje) van Niejenhuis
T: 088 042 46 53
M: 06 11 14 48 32
eiti@rvo.nl