Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

28-01-2021

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Eind 2020 zijn 55 landen aangesloten bij het EITI. Van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras, Nigeria en Nederland. Kijk voor meer informatie op de website EITI.org of lees de EITI-factsheet (pdf).

Nederland publiceert tweede transparantierapport

Op 28 januari 2021 heeft de NL-EITI MSG haar tweede NL-EITI-rapport gepubliceerd. Nederland heeft voor dit rapport de EITI-standaard 2019 gebruikt. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2018. Het NL-EITI-rapport verschijnt jaarlijks.

Het doel van NL-EITI is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Het doel is om zo bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland. Lees ook het nieuwsbericht dat verscheen over de publicatie van het NL-EITI-rapport.

In de paragraaf 'NL-EITI-rapporten' hieronder leest u meer over het NL-EITI-rapport en kunt u het rapport ook direct downloaden.

Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland. De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie- en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk de samenstelling van de NL-EITI MSG.

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid met als penvoerder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NL-EITI MSG publiceert jaarlijks een NL-EITI rapport.

De NL-EITI MSG vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Wilt u meer weten over deze vergaderingen? U kunt de volgende informatie downloaden:

NL-EITI-rapporten

De NL-EITI multi-stakeholdergroep ('de NL-EITI MSG') publiceert jaarlijks een EITI-rapport. Dit rapport richt zich op de delfstoffenindustrie (de olie, gas en zoutindustrie). Dit NL-EITI rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Met de publicatie van dit rapport voldoet Nederland aan de EITI-standaard. Het NL-EITI rapport 2018 wordt in 2021 beoordeeld door het internationale EITI-bestuur.

Met dit EITI rapport beoogt Nederland de transparantie over het proces en de baten van de delfstoffenwinning in Nederland te vergroten. De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving zodat toekomstige rapporten eventueel kunnen worden uitgebreid dan wel aangepast.

Dit is het NL-EITI-rapport van 2018 (het rapport van 2017 vindt u eronder):

Geschiedenis

In 2010 gaf de overheid opdracht voor een onderzoek naar de haalbaarheid (pdf) van de implementatie van de EITI-standaard in Nederland, en in 2014 voor het actualiseren van dit onderzoek. In juli 2011 stuurde het kabinet de Grondstoffennotitie (pdf) aan de Tweede Kamer.

Tijdens de voorbereiding voor het kandidaat-lidmaatschap van Nederland informeerde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer over de implementatie van het EITI in Nederland. De brieven vindt u onderaan deze pagina onder Publicaties. In 2017 werd prof.dr. D.J. Koch aangesteld als tijdelijk voorzitter van de Nederlandse MSG.

Op 7 maart 2018 organiseerde de NL-EITI MSG een bijeenkomst (pdf) bij RVO.nl in Den Haag om de officiële start van NL-EITI aan te kondigen. Op 28 juni 2018 heeft het internationale bestuur van EITI de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Hiermee is Nederland het vierde Europese land dat deze status krijgt. Lees het volledige nieuwsbericht van 28 juni 2018. In onze bibliotheek vindt u:

Contact

Neem voor vragen over NL-EITI contact op met:

 

 

 

 

 

Coördinatie NL-EITI
drs. G.G. (Geesje) van Niejenhuis
T: 088 042 46 53
M: 06 11 14 48 32
eiti@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.