Service menu right

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Begin 2020 zijn 53 landen aangesloten bij het EITI. Van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras, Nigeria en Nederland. Kijk voor meer informatie op de website EITI.org of lees de EITI-factsheet (pdf).

Nederland publiceert eerste transparantierapport over de delfstoffensector

Op 14 januari 2020 heeft de NL-EITI MSG haar eerste NL-EITI-rapport gepubliceerd. Nederland heeft voor dit rapport de EITI-standaard 2016 gebruikt. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2017. Vanaf 2019 verschijnt dit rapport jaarlijks.

Het doel van NL-EITI is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Het doel is om zo bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland. Lees ook het nieuwsbericht dat verscheen over de publicatie van het EITI-NL-rapport.

In de paragraaf 'NL-EITI-rapporten' hieronder leest u meer over het NL-EITI-rapport en kunt u het rapport ook direct downloaden.

Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland. De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie- en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk de samenstelling van de NL-EITI MSG.

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid met als penvoerder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NL-EITI MSG publiceert jaarlijks een NL-EITI rapport.

De NL-EITI MSG vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Wilt u meer weten over deze vergaderingen? U kunt de volgende informatie downloaden:

NL-EITI-rapporten

De NL-EITI multi-stakeholdergroep ('de NL-EITI MSG') heeft haar eerste EITI-rapport gepubliceerd. Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op de olie-en gasindustrie. Deze sector draagt zorg voor een substantieel deel van de baten die de Nederlandse overheid ontvangt van deze sector in Nederland. De NL-EITI MSG hoopt in een volgend rapport ook de zoutindustrie te kunnen meenemen.

Dit NL-EITI rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Met de publicatie van dit rapport voldoet Nederland aan de EITI-standaard. De beoordeling van het NL-EITI rapport door het internationale EITI-bestuur zal uiterlijk 28 december 2020 starten.

Dit EITI rapport is een eerste stap van Nederland in de transparantie over het proces en de baten van de delfstoffenwinning in Nederland. De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving zodat toekomstige rapporten eventueel kunnen worden uitgebreid dan wel aangepast.

Dit is het NL-EITI-rapport van 2017:

Geschiedenis

In 2010 gaf de overheid opdracht voor een onderzoek naar de haalbaarheid (pdf) van de implementatie van de EITI-standaard in Nederland, en in 2014 voor het actualiseren van dit onderzoek. In juli 2011 stuurde het kabinet de Grondstoffennotitie (pdf) aan de Tweede Kamer.

Tijdens de voorbereiding voor het kandidaat-lidmaatschap van Nederland informeerde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer over de implementatie van het EITI in Nederland. De brieven vindt u onderaan deze pagina onder Publicaties. In 2017 werd prof.dr. D.J. Koch aangesteld als tijdelijk voorzitter van de Nederlandse MSG.

Op 7 maart 2018 organiseerde de NL-EITI MSG een bijeenkomst (pdf) bij RVO.nl in Den Haag om de officiële start van NL-EITI aan te kondigen.Op 28 juni 2018 heeft het internationale bestuur van EITI de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Hiermee is Nederland het vierde Europese land dat deze status krijgt. Lees het volledige nieuwsbericht van 28 juni 2018. In onze bibliotheek vindt u:

Contact

Neem voor vragen over NL-EITI contact op met:

 

 

 

 

 

Coördinatie NL-EITI
drs. G.G. (Geesje) van Niejenhuis
T: 088 042 46 53
M: 06 11 14 48 32
eiti@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.