Service menu right

EITI akkoord met Nederlandse aanmelding lidmaatschap

Het internationale bestuur van EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), de wereldwijde standaard voor een transparant beheer van olie, gas en minerale delfstoffen, heeft de kandidatuur voor het Nederlandse lidmaatschap goedgekeurd. Daarmee is Nederland het vierde Europese land dat deze status verwerft. Nederland heeft nu tot eind 2019 de tijd om te voldoen aan de vereisten die horen bij het lidmaatschap van de organisatie en haar eerste EITI-rapport op te leveren.

De EITI-kandidatuur van Nederland werd eind 2015 aangekondigd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), de minister van Economische Zaken (EZ) en de staatssecretaris van Financiën. Doelstelling van het Nederlandse lidmaatschap van EITI is om begrijpelijke en geverifieerde informatie beschikbaar te stellen over de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie (olie-, gas- en zoutwinning) en de overheid, om daarmee bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland.

Nederland is als donor en lid van het internationaal bestuur al meer dan 10 jaar nauw betrokken bij deze internationale organisatie. Het merendeel van de 51 landen die zijn aangesloten bij het EITI zijn grondstof producerende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Vanaf dit jaar sluit Nederland zich aan bij de Europese landen die al langer lid zijn, te weten Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De aanmelding voor de kandidatuur werd de afgelopen maanden voorbereid door de 'NL-EITI multi-stakeholder groep' (MSG). De NL-EITI MSG is in 2017 gestart en bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de industrie en maatschappelijke organisaties en wordt voorgezeten door de voormalig grondstoffengezant prof.dr. Dirk-Jan Koch: 'Veel informatie over olie en gaswinning is weliswaar ergens op een website te vinden, maar het is soms even zoeken en bovendien niet in de mate van detail die je bij veel andere landen ziet. Als we straks voldoen aan de EITI-standaard beschikken beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten over begrijpelijke, geverifieerde en eenvoudig beschikbare informatie. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een goed geïnformeerd debat over de olie- en gaswinning in Nederland'.

De NL-EITI MSG is het komende jaar verantwoordelijk voor de oplevering van de eerste Nederlandse EITI-rapportage, die zal worden opgesteld volgens de EITI-standaard.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.