Transportmiddelen

Er zijn CE-markeringsrichtlijnen die van toepassing zijn op transportmiddelen. De richtlijnen gaan over:

Zeeschepen, spoorwegsysteem en drukapparatuur

Voor uitrusting voor zeeschepen, interoperabiliteit spoorwegsysteem in de EU en vervoerbare drukapparatuur geldt een van CE-markering afwijkende conformiteitsaanduiding.

Service menu right