Speelgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Speelgoed

12-01-2018

Richtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Onder speelgoed wordt verstaan: alle producten die, al dan niet uitsluitend, zijn ontworpen of bestemd om bij het spelen te gebruiken door kinderen jonger dan 14 jaar.

Speelgoed dat in de Europese Economische Ruimte in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de essentiële veiligheidseisen volgens Artikel 10 en Bijlage II van Richtlijn 2009/48/EG. De eisen gaan over de fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen maar ook over de ontvlambaarheid, hygiëne en radioactiviteit van speelgoed.

Fabrikanten moeten een technische documentatie opstellen en een veiligheidsbeoordeling (laten) uitvoeren. Toont de beoordeling aan dat het speelgoed aan de eisen voldoet, dan stelt de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming op en brengt hij CE-markering aan op zijn producten. Daarna zijn de producten vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

In de richtlijn staan verplichtingen voor de fabrikant, zijn gemachtigde, importeurs en distributeurs.

Uitzonderingen

Producten die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen zijn: speeltoestellen in speeltuinen en automatische speeltoestellen (beide bestemd voor openbaar gebruik); speelgoedvoertuigen met verbrandingsmotor; speelgoedstoommachines, slingers (werptuigen) en katapulten.

Verder geeft Bijlage I van de richtlijn een uitvoerige opsomming van artikelen die niet worden beschouwd als speelgoed. Dit zijn vooral:

 • decoratieve voorwerpen voor feesten en festiviteiten;
 • producten voor verzamelaars, als op deze producten of hun verpakking wordt vermeld dat deze bestemd zijn voor verzamelaars van 14 jaar en ouder;
 • sportartikelen, waaronder rolschaatsen en inlineskates en skateboards bestemd voor kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kilo;
 • fietsen met een maximale zadelhoogte van meer dan 435 mm;
 • autopeds en andere vervoermiddelen ontworpen voor sport of voor gebruik op openbare wegen of paden;
 • elektrisch aangedreven voertuigen voor gebruik op openbare wegen en paden of op trottoirs;
 • watersportuitrusting voor gebruik in diep water en zwemleermiddelen voor kinderen;
 • puzzels van meer dan 500 stukjes;
 • geweren en pistolen die gebruik maken van samengeperst gas (uitgezonderd waterpistolen) en schietbogen met een lengte van meer dan 120 cm;
 • vuurwerk, waaronder slaghoedjes die niet specifiek voor speelgoed zijn ontworpen;
 • producten en spellen waarbij projectielen met scherpe punten – zoals werppijltjes - worden gebruikt;
 • functionele onderwijsproducten, zoals fornuizen, strijkijzers en andere producten, gevoed met een nominale spanning van meer dan 24 volt, uitsluitend verkocht voor gebruik voor leerdoeleinden onder toezicht van volwassenen;
 • producten bestemd voor onderwijsdoeleinden in scholen en andere pedagogische omgevingen onder toezicht van een volwassen instructeur;
 • elektronische apparatuur en randapparatuur, gebruikt voor het krijgen van toegang tot interactieve software, tenzij deze (rand)apparatuur specifiek is ontworpen voor kinderen en op zichzelf spelwaarde heeft;
 • interactieve software bestemd voor ontspanning en vermaak, alsmede de opslagmedia daarvan;
 • fopspenen;
 • voor kinderen aantrekkelijke verlichtingsarmaturen;
 • elektrische transformatoren voor speelgoed;
 • modeaccessoires voor kinderen, niet bedoeld om mee te spelen.

Stappenplan doorlopen

De fabrikant of de importeur is verantwoordelijk dat de goederen voldoen aan de richtlijn. Hij moet daarbij het stappenplan CE-markering doorlopen. Er geldt een 'vermoeden van overeenstemming' dat speelgoedartikelen voldoen aan de richtlijn, wanneer zij zijn geconformeerd aan de Europese geharmoniseerde normen. In Nederland kan men deze normen opvragen bij normalisatie-instituut NEN.

Notified body

Fabrikanten moeten een notified body inschakelen als het speelgoed niet (volledig) overeenstemt met de toepasselijke Europese geharmoniseerde normen. In dat geval voert de notified body een overeenstemmingsbeoordeling uit en zorgt dat de technische documentatie de naleving van de producteisen voldoende ondersteunt. Als de notified body voldoende overtuigd is van de overeenstemming van een product, dan verstrekt deze ter bevestiging een overeenstemmingscertificaat aan de fabrikant.

Bijzonderheden

Indien dat nodig is voor het veilig gebruiken van speelgoed, brengt de fabrikant waarschuwingen aan op het product, op het daarop aangebrachte etiket of verpakking en in de gebruiksaanwijzing als deze is bijgevoegd. De vermelde waarschuwingen moeten worden voorafgegaan door het woord 'Waarschuwing' of - indien toepasselijk -'Waarschuwingen'.

Bij levering aan bestemmingen buiten Nederland moeten deze woorden plus de waarschuwingen zelf worden omgezet in de officiële taal of talen van het betreffende EER-land. Bijlage V van de richtlijn bevat waarschuwingen voor een 9-tal specifieke productgroepen en voor speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen jonger dan 36 maanden. Op speelgoed voor deze laatste doelgroep mag men in plaats van een tekstuele waarschuwing ook een speciaal pictogram gebruiken.

Officiële teksten

Controlerende instantie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefoon 088 042 42 42.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.