Producteisen cosmetica | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Producteisen cosmetica

04-05-2021

EU-verordening 1223/2009 regelt de veiligheid, samenstelling, verpakking en etikettering van cosmetische producten. De verordening voorziet ook in een beoordeling van de veiligheid van deze producten en een verbod op dierproeven.

De fabrikant of importeur die het product op de markt brengt is verantwoordelijk voor de naleving van de regels van EU-verordening 1223/2009 over bescherming van de gezondheid, veiligheid en consumentenvoorlichting. Hij moet een risicobeoordeling uitvoeren en een productinformatiedossier bijhouden en dit ter beschikking stellen van de overheid.

Er is geen voorafgaande goedkeuring vereist voor het vermarkten van cosmetische producten in de EU. Wel moeten de producten voor plaatsing op de EU-markt worden aangemeld in de Cosmetic Product Notification Portal.

Ingrediënten cosmetica

De EU-verordening bevat een lijst van ingrediënten die niet, in beperkte mate, of onder strenge voorwaarden in cosmetica mogen worden gebruikt. Er geldt een verbod op het gebruik van stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen of giftig voor de voortplanting.

Verder bevat de verordening een lijst van toegestane kleurstoffen, conserveringsmiddelen en UV-filters. Uitvoerige informatie over wettelijke eisen voor cosmetische ingrediënten is te vinden in de database CosIng van de Europese Commissie.

Besluit 96/335/EG eist dat bij het in handel brengen van cosmetica de productfunctie en een lijst van ingrediënten op het product en/of de verpakking staan.

Officiële teksten

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Controlerende instantie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.