Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het buitenland

Meer artikelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u met uw bedrijfsactiviteiten rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Denk dan aan arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en mensenrechten. Maar ook aan klantgerichtheid, transparantie en het vermijden van corruptie.

MVO is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij. Het kan u ook voordelen opleveren. Een goede reputatie, een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering zorgen dat bedrijven innovatiever en productiever worden.

OESO-richtlijnen

De Nederlandse overheid verwacht van bedrijven die internationaal ondernemen dat zij de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als norm hanteren. Naleving van de OESO-richtlijnen is een voorwaarde om (financiële) overheidssteun te krijgen bij internationale handelsprojecten.

De OESO-richtlijnen zijn MVO-normen voor internationaal ondernemen. Hierin staat wat de Nederlandse overheid samen met 45 andere landen van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van de thema’s:

Werken volgens de OESO-richtlijnen, geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen.

Filmpje OESO-richtlijnen in de praktijk
 

Still uit video NCP

IMVO Convenanten: aanpak op sectorniveau

Voor individuele bedrijven is het vaak lastig om sectorbrede MVO-problemen op te lossen. Daarom zijn de IMVO-convenanten in het leven geroepen. Daarbij werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samen om problemen aan te pakken. Het gaat daarbij om zaken als mensenrechtenschendingen of schade aan het milieu.

IMVO-convenanten worden afgesloten per sector. Op de website IMVO Convenanten vindt u voor welke sectoren er inmiddels een convenant is gesloten en welke sectoren nog op de rol staan. Ook vindt u meer informatie over hoe de convenanten precies werken en welke partijen meedoen.

Duurzame ontwikkelingsagenda 2030 (Global Goals)

In 2015 ondertekenden 193 landen de 17 nieuwe internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). De nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn het vervolg op de in 2000 vastgestelde Millenniumdoelen, en hebben betrekking op armoedebestrijding, duurzaamheid, mensenrechten, gezondheid en klimaat.

In tegenstelling tot de Millenniumdoelen zijn de nieuwe ontwikkelingsdoelen universeel; ze zijn van toepassing op alle landen, in plaats van enkel ontwikkelingslanden. Ook heeft de private sector een grotere rol bij de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Zij kunnen met duurzame investeringen mensen aan werk en een beter bestaan helpen.

MVO tools 

 • MVO Risico Checker
  De check is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. U krijgt in 3 minuten advies op maat om de risico's van uw activiteiten te beperken.
 • MVO-risicomanagement in  6 stappen
  De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft u praktische handvatten voor de vormgeving en implementatie van MVO-risicomanagement, in 6 stappen: beleidsplan, risico-analyse, verankering, monitoring, herstellen en communicatie.
 • MVO-wegwijzer ISO 26000
  Ontdek wat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf betekent. En hoe u dit in uw bedrijfsvoering kunt opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000.
 • MVO-scan ISO 26000
  Weten hoe ver u bent met MVO volgens de MVO-richtlijn ISO 26000? Krijg binnen 10 minuten een indruk van de onderdelen waarop uw bedrijf al goed scoort en de onderdelen waar u nog winst kunt behalen.
 • Standards Map
  Het International Trade Center biedt informatie over 210 standaarden, codes of conducts en audit protocols gerelateerd aan duurzaamheid.
 • CSR Passport
  Een overzicht van belangrijkse begrippen, informatie en organisaties op het gebied van MVO (Corporate Social Responsibility)

MVO-organisaties die u ook kunnen helpen

 • Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) maakt bedrijven bekend met de OESO-richtlijnen en bevordert de toepassing ervan. Ook behandelt het NCP meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen.
 • MVO Nederland is het startpunt voor bedrijven die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland biedt IMVO vouchers waarmee u korting krijgt op advisering voor uw bedrijf en product.
 • MVO Platform is een netwerk van organisaties actief op het gebied van MVO.
 • MVO Loont is een landelijk MVO-programma gericht op mkb-bedrijven.
 • Global Compact is een samenwerkingsverband tussen VN-organisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties, en bedrijven. Samen willen deze partijen een bijdrage leveren aan IMVO en aan bredere VN-doelstellingen, waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals).

Downloads:

Service menu right