Service menu right

MVO: gendergelijkheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen aan economische zelfredzaamheid van vrouwen. RVO zet zich in om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en werkgelegenheid voor vrouwen te creëren. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal banen, maar juist ook om de omstandigheden waarin de vrouwen werken.

Wereldwijd blijven vrouwen nog steeds achter bij mannen, ze:

 • zijn vaker slachtoffer van geweld;
 • krijgen minder betaald voor hetzelfde werk;
 • werken vaker in de informele sector;
 • hebben vaker te maken met slechtere arbeidsomstandigheden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en Nederlands beleid

Gendergelijkheid is doel 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan Nederland zich heeft verbonden. Gendergelijkheid komt daarnaast expliciet terug in doel 8, waarbij wordt gestreefd naar waardig werk voor mannen én vrouwen.

Gender Equality                   Decent work and economic growth


Daarnaast is gendergelijkheid een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is essentieel dat gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen gestimuleerd worden.

De economische positie van vrouwen versterken

Wat kunt u als ondernemer zelf doen? De aanpak hangt altijd af van de context. Er bestaat geen one-size-fits-all-methode, maar belangrijke aandachtspunten voor het versterken van de economische positie van vrouwen zijn:

 • betrokkenheid van vrouwen en/of lokale vrouwenorganisaties in de stakeholderanalyse voorafgaand aan een project;
 • opstellen en handhaven van een integriteitsbeleid in het kader van (seksueel) geweld op de werkvloer;
 • aanwezigheid van een vertrouwenspersoon;
 • aparte toiletten voor mannen en vrouwen, die niet te ver van de werkvloer zijn en genoeg privacy en goede verlichting bieden;
 • zorgen voor veilig vervoer van en naar werk;
 • mogelijkheid voor flexibele werktijden vanwege andere onbetaalde werkzaamheden;
 • goede balans creëren tussen aantal mannen en vrouwen zowel in het management, als op de werkvloer;
 • gelijk salaris betalen voor hetzelfde werk.

Bent u benieuwd hoe gendergelijkheid in de praktijk werkt? Lees dan het praktijkverhaal Vrouwelijke invloed in Ethiopische koffiesector en het online magazine Ondernemende vrouwen aan zet.

Ondernemende vrouwen aan zet!

Elk jaar laat RVO zien hoe aandacht wordt besteed aan gender binnen Internationaal Ondernemen. Bekijk hier alle edities van het Gender E-zine:

•    Gender E-zine 2020: Ondernemende vrouwen aan zet! (pdf)
•    Gender E-zine 2019: Women in Business
•    Gender E-zine 2018: Ondernemende vrouwen aan zet!

Onderzoek: best practices voor vrouwelijke internationale ondernemers

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft RVO een onderzoek laten uitvoeren naar buitenlandse 'best practices' ter bevordering van internationalisering van vrouwelijke ondernemers. In dit onderzoeksrapport zijn het beleid en de publieke uitvoering in Canada, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk in kaart gebracht om lessen uit te trekken.

Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden.

Ranglijsten

 • Global Gender Gap report: jaarlijkse ranglijst van 144 landen over de voortgang op het gebied van gendergelijkheid. De onderzochte thema's zijn: economische participatie en kansen, toegang tot onderwijs, gezondheid en politieke participatie. Deze ranglijst is ontwikkeld door het World Economic Forum.
 • European Institute for Gender Equality Index: ranglijst van EU-lidstaten. Deze index is gebaseerd op cijfers van Eurostat en Eurofound.

Tools en links

 • Infographic 'Gender as a Business Opportunity'.
 • Brochure Violence @ Work: A Guide for SMEs to prevent violence in the workplace, met praktische tips om geweld op de werkvloer te voorkomen, signaleren en aan te pakken.
 • Factsheets van de Gender Resource Facility, over de relatie tussen gender en klimaatverandering, toegang tot financiering, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Deze factsheets zijn ontwikkeld door de Gender Resource Facility in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Animatiefilm van het ministerie van Buitenlandse Zaken, over de manier waarop Nederland de vrouwelijke ondernemer Ama helpt bij het uitbreiden van haar bedrijf naar de Europese markt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *