Informatie over MVO in het buitenland

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) kan iedere ondernemer een positieve bijdrage leveren aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun? Dan is MVO één van de voorwaarden. Hier leest u waar u op moet letten en wat MVO voor u kan betekenen.

Wat betekent MVO?

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat u de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die uw bedrijfsactiviteiten hebben op de omgeving. U houdt rekening met mens, dier, milieu en maatschappij.

U kunt dit op veel verschillende manieren doen. Zo kunt u bijvoorbeeld: 

 • CO2-uitstoot verminderen;
 • mannen en vrouwen gelijk behandelen;
 • zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
 • zorgen voor transparantie;
 • uw keten betrekken bij MVO.

Het belangrijkst is dat uw bedrijfsactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Nog beter is het wanneer u bijdraagt aan verbetering van de situatie.

Wilt u meer informatie over MVO? Bekijk dan dit filmpje of neem contact op met een adviseur.

Positieve gevolgen voor uw bedrijf

MVO heeft voordelen voor uw bedrijf. Het is een manier om een goede reputatie op te bouwen en u te onderscheiden van uw concurrenten. Daarnaast zorgt een prettig werkklimaat er vaak voor dat bedrijven innovatiever en productiever worden.

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn belangrijk wanneer uw bedrijf actief is over de grens.

Wilt u (financiële) overheidssteun krijgen bij internationale handels- en investeringsprojecten? Dan moet u zich houden aan deze richtlijnen. Wanneer er sprake is van maatschappelijke risico's, dan moet u een plan van aanpak maken. 

Lees meer over de richtlijnen op de pagina OESO-richtlijnen voor MVO.

Bekijk de risico's

Risicochecker

De maatschappelijke risico’s zijn niet altijd even duidelijk wanneer u over de grens onderneemt. De risicochecker van MVO Nederland geeft u een beeld van risico’s in een land of sector. Hierdoor kunt u gericht een plan van aanpak maken.

Andere MVO hulpmiddelen

Wilt u weten of uw bedrijf MVO-proof is? De volgende hulpmiddelen geven u een goed beeld. 

 • MVO-risicomanagement in  6 stappen
  De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft u een praktisch stappenplan om uw bedrijf MVO-proof te maken.
 • MVO-scan  en wegwijzer ISO 26000
  Met de MVO-scan weet u binnen 10 minuten hoe ver u bent met MVO volgens de MVO-richtlijn ISO 26000.
 • CSR Passport (pdf)
  Een overzicht van belangrijke begrippen, informatie en organisaties op het gebied van MVO (Corporate Social Responsibility).
 • Standards Map
  Deze tool geeft inzicht in de certificaten die belangrijk zijn binnen uw sector.

MVO-organisaties die u ook kunnen helpen

 • MVO Nederland is uw startpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO Nederland biedt IMVO vouchers waarmee u korting krijgt op advies over uw bedrijf en product.
 • MVO Platform is een netwerk van MVO-organisaties.
 • Global Compact is een samenwerking tussen VN-organisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties, en bedrijven. Het doel is om een bijdrage te leveren aan MVO en aan bredere VN-doelstellingen, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals).

Meer informatie

Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt u op de hoofdpagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het Buitenland. Hier worden alle thema’s op het gebied van verantwoord ondernemen apart uitgelegd.

Meer informatie over overheidssteun vindt u via subsidies & financiering.

Download:

Service menu right