Service menu right

MVO: Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn genoeg redenen om als bedrijf te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden: gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten, minder verloop, een beter imago en efficiëntere productie.

Maar over wat voor arbeidsomstandigheden gaat het dan? En waar moet u als ondernemer nou op letten?

Goede arbeidsomstandigheden

Wanneer u goede arbeidsomstandigheden wilt creëren dan kunt u denken aan:

 • een acceptabel salarisniveau, Living Wage (pdf) (Engelstalig)
 • geen geweld op de werkvloer, Violence@work (pdf) (Engelstalig)
 • scholing van werknemers
 • medische voorzieningen
 • vrijheid van vakvereniging
 • samenwerking met werknemersorganisaties
 • respect voor godsdienst en cultuur van werknemers
 • bijdragen aan of aanbieden van voedsel en huisvesting
 • verzorgen van onderwijs voor de kinderen van werknemers
 • geen discriminatie tussen werknemers
 • geen kinderarbeid en gedwongen arbeid
 • aandacht voor gezondheid van werknemers en veiligheid op de werkvloer
 • waar mogelijk lokaal personeel aanstellen en opleiden
 • open communicatie met personeel, vooral bij ingrijpende veranderingen
 • niet dreigen of druk uitoefenen op personeel

Internationale basisnormen

Als ondernemer weet u dat nationale wetten niet altijd worden nageleefd. Dit geldt met name voor opkomende markten. Ook weet u dat het kan voorkomen dat de landelijke wetgeving minder ver gaat dan de ILO-normen. Het is dan extra belangrijk om de ILO-normen in het oog te houden.

De International Labour Organization (ILO) heeft een aantal basisnormen op papier gezet. Het gedrag van uw onderneming wordt naast deze normen gelegd wanneer uw onderneming beoordeeld wordt. De normen worden internationaal veel gebruikt omdat ze zijn opgesteld in samenwerking met overheden, werkgevers en werknemers.

De belangrijkste ILO-normen en aanbevelingen zijn opgenomen in de Tripartite Declaration of Principles en de ILO Declaration on fundamental principles and rights at work. Deze normen en aanbevelingen staan ook in de OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden. Ook heeft de ILO een Decent Work Agenda geïntegreerd in Global Goal 8, de internationale, duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030.

OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan moet u zich houden aan de OESO-richtlijnen. Meer informatie over de OESO-richtlijnen voor MVO.

Meer informatie over goede arbeidsomstandigheden

De onderstaande standaarden helpen u bij het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Zij behandelen onder andere: het terugdringen van kinderarbeid, collectieve belangenbehartiging en veiligheid en gezondheid op het werk.

Downloads: