MVO: Gendergelijkheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen aan economische zelfredzaamheid van vrouwen. RVO.nl zet zich in om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en werkgelegenheid voor vrouwen te creëren. Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid banen, maar juist ook om de arbeidsomstandigheden waarin de vrouwen werken.

Wereldwijd blijven vrouwen nog steeds achter bij mannen, ze:

 • zijn vaker slachtoffer van geweld;
 • krijgen minder betaald voor hetzelfde werk;
 • werken vaker in de informele sector;
 • hebben vaker te maken met slechtere arbeidsomstandigheden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en Nederlands beleid

Gendergelijkheid is doel 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan Nederland zich heeft verbonden. Gendergelijkheid komt daarnaast expliciet terug in doel 8, waarbij wordt gestreefd naar waardig werk voor mannen én vrouwen.

Gender Equality                   Decent work and economic growth


Daarnaast is gendergelijkheid een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is essentieel dat gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen gestimuleerd wordt.

Versterken van de economische positie van vrouwen

Wat kunt u als ondernemer zelf doen? De aanpak is altijd afhankelijk van de context. Er bestaat geen one-size-fits-all-methode, maar belangrijke aandachtspunten voor het versterken van de economische positie van vrouwen zijn:

 • betrokkenheid van vrouwen en/of lokale vrouwenorganisaties in de stakeholderanalyse voorafgaand aan een project;
 • opstellen en handhaven van een integriteitsbeleid in het kader van (seksueel) geweld op de werkvloer;
 • aanwezigheid van een vertrouwenspersoon;
 • gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen, niet te ver van de werkvloer, maar met voldoende privacy en goede verlichting;
 • zorgen voor veilig vervoer van en naar werk;
 • mogelijkheid voor flexibele werktijden vanwege andere onbetaalde werkzaamheden;
 • goede balans creëren tussen aantal mannen en vrouwen zowel in het management, als op de werkvloer;
 • gelijk salaris betalen voor hetzelfde werk.

Bent u benieuwd naar de werking van gendergelijkheid in de praktijk? Lees dan het praktijkverhaal Vrouwelijke invloed in Ethiopische koffiesector en het online magazine Ondernemende vrouwen aan zet.

Onderzoeksrapport: De positie van de vrouwelijke internationale ondernemer

Hoe ziet het Nederlandse landschap van vrouwelijke ondernemers met internationaliseringsbehoeftes eruit? Wat zijn die behoeftes, en welke uitdagingen ervaren zij bij internationaal ondernemen? Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op al deze vragen. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en RVO.nl.

Ranglijsten

 • Global Gender Gap report: Jaarlijkse ranglijst van 144 landen over de voortgang op het gebied van gendergelijkheid op de thema’s: economische participatie en kansen, toegang tot onderwijs, gezondheid, en politieke participatie. Deze ranglijst is ontwikkeld door het World Economic Forum.
 • European Institute for Gender Equality Index: Ranglijst van EU-lidstaten. Deze index is gebaseerd op cijfers van Eurostat en Eurofound.

Tools en links

Downloads:

Service menu right