MVO Golfstaten: milieu

De Golfstaten kennen steeds meer uitdagingen op milieugebied. Klimaatverandering speelt daarin een grote rol.

Klimaatverandering

Het Arab Climate Resilience Initiative (ACRI) is een regionale organisatie van de Verenigde Naties (VN) die zich richt op de gevolgen van klimaatverandering. Volgens ACRI zijn de Arabische landen bijzonder kwetsbaar voor deze gevolgen, waaronder waterschaarste, zeespiegelstijging en verwoestijning.

Kritieke milieuonderwerpen

De GCC-landen bezitten momenteel ruim 60% van alle olie in de wereld. Ze beschikken echter over slechts 0,5% van de hernieuwbare zoetwatervoorraden. De afgelopen jaren zijn extra milieuproblemen ontstaan door militaire conflicten en bouw- en sloopafval. De kritieke milieuonderwerpen zijn:

  • voedselzekerheid;
  • duurzame landbouw;
  • afvalstoffenbeheer, afvalverwerking;
  • luchtkwaliteit in de grote steden;
  • zeespiegelstijging;
  • woestijnvorming;
  • behoud van biodiversiteit;
  • vervuiling in mariene en kustgebieden;
  • waterschaarste en -kwaliteit.

Milieubedreigingen onderling verbonden

De milieubedreigingen zijn onderling met elkaar verbonden. Zo leiden meer vee en overbegrazing tot verwoestijning en dat leidt tot vermindering van de biodiversiteit. Afvaldumping veroorzaakt methaanemissies, die op hun beurt direct bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dat leidt vervolgens weer tot verwoestijning, waterschaarste en veel andere ecologische rampen.

Ecologische voetafdruk in de VAE

De Ecologische Voetafdruk Index geeft per hoofd van de bevolking aan in welke mate hij de planeet belast. Volgens het rapport 'Our Living Planet 2010' van het Wereld Natuurfonds (WNF), dat de voetafdruk van 150 landen beschrijft, hebben de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de grootste voetafdruk ter wereld. Een aantal gebieden van de noordelijke Emiraten zijn niet op het elektriciteitssysteem aangesloten. In andere regio's en plaatsen zoals Abu Dhabi en Dubai gebruiken mensen en bedrijven naar verhouding bijzonder veel energie.

EU-GCC Clean Energy Network

Het EU-GCC Clean Energy Network ontwikkelt concrete samenwerkingsactiviteiten voor het beleid en de techniek van schone energie. De netwerkpartners zijn allerlei stakeholders in de EU- en de GCC-landen. Het Masdar Instituut in Abu Dhabi is een van de belangrijkste netwerkpartners.

Onderwijs en onderzoek

Belangrijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de GCC op het gebied van schone energie zijn de King Abdulaziz City for Science and Technology in Saoedi-Arabië en de Sultan Qaboos Universiteit in Oman.

Meer informatie
 

Service menu right