MVO Golfstaten: afval en afvalbeheer

Afvalmanagement is binnen de GCC uitgegroeid tot een miljardenindustrie doordat overheden er substantieel in geïnvesteerd hebben . Er is een groeiend bewustzijn van duurzaamheid en milieubewuste handelspraktijken.

Toenemende vraag afvalmanagement

Overheden en bedrijven zijn gefocust op geavanceerde oplossingen voor zowel huishoudelijk als industrieel afval. Zij verwachten een toenemende vraag naar afvalmanagement als gevolg van massale verstedelijking en toestroom van immigranten.

Stortplaatsen

De Golfstaten vinden een toename van het aantal stortplaatsen onwenselijk. De meeste GCC-lidstaten zoeken daarom naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden. Naast capaciteitsproblemen zijn er bij de stortplaatsen ook problemen met vermenging van verschillende afvalsoorten. Ook zijn de bestaande stortplaatsen over het algemeen niet zodanig uitgerust dat het afval geschikt is voor hergebruik.

Recycling, compostering en waste-to-energy

De GCC-landen zoeken oplossingen voor de afvalproblemen in recycling, compostering en waste-to-energy. Dit stimuleert zowel nationale als internationale bedrijvigheid. De omvang van de bouwsector in de GCC-landen creëert kansen voor ondernemingen in de afvalverwerkingsindustrie; vooral effectieve verwerkingstechnieken, transport en recycling van bouw- en sloopafval.

Meer informatie:

 

Service menu right