MVO Golfstaten: ketenverantwoordelijkheid

Als MVO'er in de Golfstaten kunt u uw ketenpartners uitkiezen op, of bewust maken van, criteria als goede arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid, Daaronder vallen: geen kinderen en geen dwang.

Arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid

Het is afhankelijk van de relatie welke invloed u kunt uitoefenen op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, naleving van mensenrechten en de omgang met het milieu. Uw ketenpartners willen wellicht de productiekosten verlagen door op arbeidskosten te besparen. Dit gaat mogelijk ten koste van goede arbeidsomstandigheden en daarmee van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de GCC-landen zijn vooral in de bouwsector veel goedkope arbeidsmigranten werkzaam.

Risico's in de keten

Als een bedrijf zijn diensten of producten bijzonder goedkoop kan leveren, dan kan dit een teken zijn van:

  • slechte arbeidsomstandigheden;
  • te lage lonen of illegale arbeid;
  • weinig oog voor duurzaam grondstofgebruik;
  • ontbreken van milieuzorg.

U kunt hierover met de betreffende toeleverancier in gesprek gaan. Als ondersteuning kunt u daarbij internationale richtlijnen gebruiken die helder maken op welke wijze u zaken wilt doen.

Meer informatie:

 

 

Service menu right