MVO in de Golfstaten

De Gulf Cooperation Council (GCC) is een formeel samenwerkingsverband tussen 6 Golfstaten: Bahrein, Koeweit, Oman, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De VAE en Saoedi-Arabië nemen binnen de GCC het voortouw met actief MVO-beleid.

Samenwerking

Binnen de GCC werken de 6 Golfstaten samen op de gebieden economie, handel, invoerrechten, financiële sector, onderwijs en cultuur. De GCC werkt ook aan een douane-unie en een gezamenlijke munteenheid en heeft sinds 2008 een gemeenschappelijke economische markt.

MVO in de GCC

De VAE en Saudi-Arabië nemen binnen de GCC het voortouw met actief MVO-beleid. Binnen de gehele GCC bestaat weinig wet- en regelgeving over MVO-zaken zoals arbeidsomstandigheden en milieu. Er zijn wel een aantal opvallende en vooruitstrevende ontwikkelingen, vooral in de VAE.

Groeiende belangstelling voor MVO

Overheden en bedrijfsleven zijn zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheden voor onder meer schone energie, veiligheid en een gezond milieu. De toenemende belangstelling blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal MVO-workshops, seminars en trainingen waar professionals in groten getale op afkomen.

Economische transformatie

In de afgelopen 3 decennia is er in de GCC ongekend veel veranderd. Door hoge inkomsten uit de oliewinning heeft er een economische transformatie plaatsgevonden. Olie-inkomsten zijn ingezet voor drastische uitbreiding van de infrastructuur, diversificatie van de economie, het scheppen van werkgelegenheid en verbeteren van sociale indicatoren. Zodoende is de GCC nu een belangrijk gebied voor productie, doorvoer en dienstverlening.

Ondernemingsklimaat

De nationale en lokale overheden hechten aan een positief ondernemingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Hoge olie-inkomsten en optimistische verwachtingen voor economische groei en stabiliteit in de regio, dragen hier aan bij. Sinds de laatste economische en bankencrisis werken de autoriteiten nog harder aan de toegankelijkheid van hun markten.

Factsheet

De factsheet Golfstaten (zie bijlage) geeft een korte samenvatting van de landeninformatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Golfstaten.

Meer informatie:

Download:

Service menu right