MVO Golfstaten: overheden

Alle Golfstaten zijn monarchieën en worden geleid door machtige vorsten en hun families. Daarnaast kent iedere staat een aantal families dat door handel en industrie uitzonderlijk welvarend is.

Machtige vorsten

Leden van koninklijke of grote handelsfamilies bekleden vaak de belangrijkste ministersposten. In enkele gevallen gaan die posities over van vader op zoon. Naar Nederlandse maatstaven ligt er uitzonderlijk veel macht bij de vorst. Toch dienen de vorsten vele en tegenstrijdige belangen te behartigen, waardoor hun politieke bewegingsruimte beperkt is.

Democratie in de Golfstaten

Het democratische gehalte van staatsinstellingen varieert tussen de landen van de Gulf Cooperation Council. Koeweit heeft als enige een parlementaire democratie. Zowel mannen als vrouwen hebben actief en passief kiesrecht. In Saudi-Arabië benoemt de vorst de Shura Raad, een adviesorgaan voor het staatshoofd, geheel zelf. In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) kiest een beperkt aantal kiesmannen, verspreid over de 7 emiraten, de helft van de National Federal Council (NFC). Het staatshoofd benoemt de andere helft. In Qatar benoemt het staatshoofd eenderde van de raad. De meeste staatshoofden kunnen hun veto uitspreken over wetsvoorstellen, waardoor parlementaire macht beperkt blijft.

Provinciaal/regionaal bestuur

Het is sterk afhankelijk van de lokale situatie welke rol lagere overheden spelen. Zo hebben in een uitgestrekt land als Saudi-Arabië de provinciale gouverneurs en overheden veel invloed. De VAE zijn daarentegen opgebouwd uit 7 vorstendommen, die deels eigen regelgeving en rechtspraak hebben.

Roep om hervormingen….

Sinds de Tunesische en  Egyptische volksopstanden van begin 2011, is ook in de GCC de roep om staatshervormingen hoorbaar. Zo is in de VAE in februari 2011 het aantal kiesmannen voor de NFC drastisch uitgebreid. Opstandelingen in de GCC-staten verlangen naar een parlementaire democratie zoals in Koeweit.

….en MVO

Wat betekent de roep om politieke hervormingen voor de Nederlandse MVO'er in de GCC? Het volk vraagt meer transparantie, meer rekenschap, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van alle burgers en consistente wetgeving. Voor Nederlandse MVO'ers lijkt het ondernemingsklimaat door mogelijke hervormingen gunstiger te worden. De principes van de gewenste politieke hervormingen sluiten aan op MVO-principes als respect voor mensenrechten, gelijke behandeling en eerlijke arbeid.

Service menu right