MVO Golfstaten: arbeidsomstandigheden

In de GCC-landen bestaat de arbeidsmarkt in de private sector voor 80 tot 90% uit buitenlanders. Dit komt onder meer door een gebrek aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten van eigen bodem.

Loondruk

Een andere oorzaak is de goedkope arbeid uit het buitenland. De hogere lonen van autochtone krachten komen onder meer door de goede arbeidsvoorwaarden in de publieke sector.

Arbeidswetgeving

Alle GCC-landen kennen landelijke of federale arbeidswetgeving. Hoewel vrijhandelszones eigen regelgeving hebben, kunnen daar dwingende regels van nationaal arbeidsrecht van toepassing zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is het arbeidsrecht min of meer gebaseerd op het model van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De Arbeidswet beschermt de werknemers in het algemeen en overschrijft tegenstrijdige contractuele bepalingen die zijn overeengekomen onder andere jurisdicties, tenzij ze voordelig uitpakken voor de werknemer. In Saudi-Arabië geldt een soortgelijke Arbeidswet.

WK 2022 en arbeidsomstandigheden

Met het oog op het WK voetbal in 2022 zal er in Qatar mogelijk meer aandacht ontstaan voor de manier waarop Nederlandse en Arabische bedrijven ondernemen in de GCC-landen. Daarbij is het waarschijnlijk dat zaken als arbeidsomstandigheden, milieu en fundamentele rechten en vrijheden van de mens worden uitgelicht.

Meer informatie

 

Service menu right