Service menu right

OESO-richtlijnen voor MVO

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn MVO-normen voor ondernemers die actief zijn over de grens. De Nederlandse overheid hecht grote waarde aan deze normen. Als u overheidssteun wilt ontvangen bij internationaal ondernemen, moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft.

OESO thema's

Deze richtlijnen heeft de Nederlandse overheid samen met 45 andere landen opgesteld. De richtlijnen raken meerdere thema’s:

De officiële OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen vindt u op de Nederlandse webpagina over de OECD. Daar kunt u ook de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct downloaden. Dit document is een praktische handleiding voor bedrijven om de OESO-richtlijnen in hun bedrijfsvoering toe te passen. Werken volgens de OESO-richtlijnen wekt vertrouwen bij klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving.

Filmpje OESO-richtlijnen in de praktijk

Intro OESO vergrootglas

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *