MVO: Arbeidsomstandigheden

Meer artikelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt ook in dat u moet zorgen voor acceptabele arbeidsomstandigheden. Waar moet u dan op letten en waar vindt u meer informatie?

Er zijn genoeg redenen om als bedrijf te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten, minder verloop, een beter imago en efficiëntere productie. Toch is er nog genoeg werk om wereldwijd acceptabele arbeidsomstandigheden tot stand te brengen. Maar wat zijn de (internationale) normen en richtlijnen?

OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden 

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan moet u zich houden aan de OESO-richtlijnen. Op de website van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) vindt u meer informatie over de OESO-richtlijn Arbeidsomstandigheden. Hier vindt u ook de volledige tekst van deze richtlijn.

Internationale basisnormen

De International Labour Organization (ILO) ontwikkelde een aantal basisnormen (conventies) op het gebied van arbeidsomstandigheden. Aan deze normen wordt het gedrag van ondernemingen getoetst. Het gaat met name over het recht op organisatie en collectieve onderhandeling, en het recht op bescherming tegen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie. Ook zijn er normen voor werktijden, beloning en arbeidscontract. De belangrijkste ILO-normen en aanbevelingen zijn opgenomen in de Tripartite Declaration of Principles, en de ILO Declaration on fundamental principles and rights at work. Deze normen en aanbevelingen staan ook in de OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden.

Ook heeft de ILO een Decent Work Agenda geïntegreerd in de internationale, duurzame ontwikkelingsagenda 2030 in Global Goal 8. Global Goal 8 betreft het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei, en productieve en goede werkgelegenheid voor iedereen.

In opkomende markten wordt de nationale wetgeving vaak niet of slecht nageleefd. Het kan ook voorkomen dat de lokale wetgeving minder ver gaat dan de ILO-normen. Toch is het internationale draagvlak van de normen groot, omdat ze zijn opgesteld door werkgevers, werknemers en overheden gezamenlijk.

Goede arbeidsomstandigheden

Bij goede arbeidsomstandigheden horen:

 • een acceptabel salarisniveau; bekijk de Engelstalige brochure Living Wage (pdf);
 • geen geweld op de werkvloer; bekijk de Engelstalige brochure Violence@work (pdf);
 • scholing van werknemers;
 • medische voorzieningen;
 • het recht van werknemers om zich aan te sluiten bij een vakvereniging (naar keuze);
 • vrijheid van vakvereniging;
 • samenwerking met werknemersorganisaties;
 • respect voor godsdienst en cultuur van werknemers;
 • bijdragen aan of aanbieden van voedsel en huisvesting;
 • verzorgen van onderwijs voor de kinderen van werknemers;
 • geen discriminatie tussen werknemers;
 • geen kinderarbeid en gedwongen arbeid;
 • aandacht voor gezondheid van werknemers en veiligheid op de werkvloer;
 • waar mogelijk lokaal personeel aanstellen en opleiden;
 • open communicatie met personeel, vooral bij ingrijpende veranderingen;
 • niet dreigen of druk uitoefenen op personeel.

Standaarden

Steeds meer standaarden richten zich op arbeidsomstandigheden. De veelgebruikte standaard SA 8000 richt zich op verbetering van arbeidsrechten. SA 8000 bevat eisen over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling. Andere standaarden zijn: OHSAS 18001 (voor veiligheid en gezondheid op het werk), BSCI, Fair Trade en UTZ.

Ethical Trading Initiative

Ethical Trading Initiative (ETI) is een toonaangevende alliantie van bedrijven, vakbonden en NGO's die respect voor wereldwijde werknemersrechten bevordert.

Download:

Service menu right