Corruptie is een veelvoorkomend probleem bij internationaal zakendoen. Welke risico’s loopt u? Welke gevolgen hebben bepaalde acties? En hoe kunt u corruptie vermijden? Lees hieronder meer over de wet- en regelgeving en bekijk de voorbeelden en tips.

Voorbeelden van Corruptie

Bij corruptie maakt iemand misbruik van zijn of haar positie voor persoonlijk gewin of zakelijk voordeel. Omkoping is een voorbeeld van corruptie. De OECD Anti-Bribery Convention omschrijft omkoping als het aanbieden, beloven of geven van iets om daarmee een vertegenwoordiger van een publieke instelling te beïnvloeden in de uitvoering van zijn of haar taken. Hierdoor ontstaan oneerlijke zakelijke voordelen.

Voorbeelden van omkoping:

 • Een concurrent krijgt een buitenlandse overheidsopdracht door een minister geld toe te schuiven of hem op andere wijze te sturen.
 • Een buitenlandse belastingambtenaar stelt een onjuist maar aantrekkelijk invoertarief voor als hij er zelf beter van wordt.
 • Een lokale tussenpersoon biedt aan om een certificaat te 'regelen' zonder de vereiste test van het nieuwe product.

Risico op corruptie

Of u te maken krijgt met corruptie kan van een aantal zaken afhangen. Bijvoorbeeld:

 • Van de landen waar u zaken doet.
 • Van de sector waarin u actief bent.
 • Of u afhankelijk bent van publieke instanties voor het verkrijgen van vergunningen en licenties.
 • Of u afhankelijk bent van overheidsopdrachten voor de afzet van uw product of dienst.
 • Of u gebruik maakt van lokale agenten, tussenpersonen of consultants in uw internationale activiteiten.

Bekijk de tips om corruptie te vermijden.

Corruptieranglijsten

De internationale ngo Transparency International publiceert ieder jaar zijn Corruptions Perceptions Index met een corruptie-ranglijst. Ook vindt u informatie per sector en actuele informatie over wereldwijde corruptie op de website van Transparency International. Daarnaast publiceerde Risk Advisory de Corruption Challenges index 2018.

OESO-richtlijn

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van RVO.nl? Dan moet u zich binden aan de OESO-richtlijnen. De OESO-richtlijn over corruptie is de enige richtlijn die niet vrijwillig is. Bekijk de volledige OESO-richtlijn Corruptie.

Een aantal voorbeelden van de OESO-richtlijnen voor corruptie:

 • Bedrijven mogen overheidsfunctionarissen of werknemers van zakenrelaties geen onverschuldigde geldelijke of andere voordelen aanbieden, beloven of geven;
 • Bedrijven worden geacht programma's of maatregelen voor interne controle, ethiek en compliance te ontwikkelen of aan te wenden om omkoping te voorkomen en te signaleren;
 • Bedrijven dienen de transparantie van hun activiteiten in de strijd tegen omkoping, verzoeken tot omkoping en afpersing te verbeteren.

Overige internationale richtlijnen en wetgeving

In de afgelopen jaren zijn steeds meer internationale richtlijnen opgesteld. Ook grote organisaties waarmee u samenwerkt, kunnen eisen dat u anticorruptiemaatregelen neemt. Zij zijn zich ook bewust van hun ketenverantwoordelijkheid. Anticorruptie Due Diligence programma’s worden daarom gangbaarder en grondiger.

Lees meer over wet- en regelgevingen:

Doet u zaken in landen die corruptie niet (actief) vervolgen? Ook dan kunt u te maken krijgen met de extraterritoriale werking van strenge wetgeving zoals:

Op de website van de U.S. Securities and Exchange Commission vindt u een overzicht van alle FCPA-onderzoeken.

Meer informatie

Service menu right