MVO in Roemenië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MVO in Roemenië

28-07-2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u als ondernemer een positieve bijdrage levert aan de omgeving. Wilt u (financiële) overheidssteun voor ondernemen in het buitenland? Dan is MVO een voorwaarde.

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende MVO-thema's in Roemenië. Zo ontdekt u waar u op moet letten en waar u het verschil kunt maken. Wilt u weten aan welke MVO-voorwaarden u moet voldoen? Lees dan onze informatie over OESO-richtlijnen voor MVO.

Huidige MVO-situatie in Roemenië

Maatschappelijk verantwoord ondernemen opnemen in de bedrijfsstrategie is nog heel nieuw in Roemenië. Het zijn vooral de internationale bedrijven die de MVO-principes toepassen in hun dagelijkse bezigheden. Toch geven ook Roemeense bedrijven steeds vaker aandacht aan zaken als eerlijke prijzen, goede arbeidsomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid.

De Roemeense overheid bevordert MVO niet erg actief. Vooral bedrijven, burgers en non-gouvernementele organisaties (NGO's) brengen MVO in Roemenië naar een hoger niveau. Het zijn dan ook deze partijen die de meeste MVO-organisaties in Roemenië hebben opgezet.

Ontdek de risico's

Zoekt u informatie en tips die zijn toegespitst op uw product of dienst en exportland? Vul dan de MVO-risicochecker in. Hiermee krijgt u een dossier met informatie dat past bij uw situatie. Het dossier geeft u ook concrete tips om verantwoord te ondernemen.

Wetten en regels

De huidige wetten in Roemenië maken maatschappelijk verantwoord ondernemen goed mogelijk. Ze worden echter niet altijd nageleefd en gehandhaafd. Daarnaast is er veel bureaucratie en gebrek aan transparantie bij de overheid.

Corruptie

Er is veel risico op corruptie in Roemenië. In de corruptie-index van Transparency International stond Roemenië in 2019 op de 70e plek van de 180 gemeten landen. Daarmee is het 9 plekken gedaald vergeleken met het jaar ervoor.

Het verschil tussen corruptie en relatiemanagement is soms moeilijk te herkennen. Het is echter strafbaar om mee te werken aan corruptie. Daarom is het verstandig om de Roemeense zakencultuur goed te bestuderen.

Komt u corruptie tegen tijdens het zakendoen? Als het gaat om meer dan € 200.000 schade, of als het corruptiedelict is gericht op geld of activa met een waarde van meer dan € 10.000, dan kunt u dit melden bij het Roemeense Nationale Anticorruptie Directoraat (DNA).

Milieu

Roemenië heeft veel milieuproblemen op het gebied van afval en vervuiling. Ook ontbossing door (illegale) houtkap en verslechtering van de bodem is een bekend probleem.

Bodem- en watervervuiling

In Roemenië is er vooruitgang op het gebied van afvalwaterbewerking. Toch komt er nog veel afvalwater in Roemeense meren en rivieren terecht, waaronder in de Donau. Deze situatie vervuilt het drinkwater en verschillende ecosystemen in de Donaudelta.

Er zijn ook problemen met vervuiling van de bodem. Slechte landbouwpraktijken hebben serieuze bodemaantasting en erosie veroorzaakt in delen van Roemenië. Daarnaast verslechtert de bodem door het gebruik van meststoffen, pesticiden en door de zware industrie. Onder meer de mijnbouw-, staal- en energiesector dragen hieraan bij.

Afval

Afvalbeheer is een belangrijke uitdaging voor Roemenië. Het land doet, vergeleken met andere Europese landen, weinig aan recycling en compostering. Hierdoor komt het meeste afval op vuilstortplaatsen terecht.

Om dit te verbeteren stelde Roemenië in 2017 een nationaal afvalbeheerplan op. Een Nationaal Afvalbeheercomité coördineert projecten in verschillende sectoren. Maar Roemenië heeft nog een lange weg te gaan voordat het de EU-doelen op het gebied van afval bereikt.

Arbeidsomstandigheden

Roemenië is lid van de International Labour Organization (ILO). Het land heeft verschillende ILO-standaarden goedgekeurd, waaronder die over kinderarbeid, vakbondsvrijheid en dwangarbeid. Ook onderschrijft Roemenië de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Toch passen bedrijven en overheden in Roemenië deze standaarden en richtlijnen niet altijd toe. Ook ondernemen ze af en toe serieuze pogingen om kritiek van arbeiders te smoren. Volgens de ITUC Global Rights Index 2019 worden arbeidsrechten in Roemenië systematisch geschonden.

Zo is er een wettelijke beperking op de vrijheid van vereniging van werknemers en het recht om vakbonden op te starten. Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn een uitzondering: ongeveer 15% van de werknemers valt onder een cao. Vakbondsleiders geven aan dat medewerkers vaker moeten overwerken dan is toegestaan, en dat zij hiervoor niet altijd betaald worden. Dit komt vooral voor in de sectoren textiel, bouw, financiën / banken. Ook zouden werkgevers vaak een deel van het salaris informeel uitbetalen.

Kinderarbeid

Kinderarbeid komt niet op grote schaal voor in Roemenië. Het komt vooral voor in Roma-gemeenschappen in steden. Voorbeelden zijn bedelen, snuisterijen verkopen op straat en autoruiten wassen.

Discriminatie

Vrouwen komen in Roemenië nog vaak discriminatie tegen op het werk. Ze bezetten weinig belangrijke posities en krijgen gemiddeld minder betaald dan mannen. Verder blijft geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, een serieus probleem.

Andere groepen die last hebben van discriminatie door de politie en de samenleving zijn LHBT-personen, gehandicapten, mensen met HIV, Roma en migranten.

MVO-organisaties in Roemenië

U kunt zich als ondernemer in Roemenië aansluiten bij bestaande MVO-projecten of -stichtingen. Meer informatie hierover vindt u bij de volgende MVO-organisaties:

Meer informatie over MVO in Roemenië

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.