Service menu right

Tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius

Als u als ondernemer schade heeft geleden in de toeristische sector op Saba of Sint Eustatius kon u tot voor kort een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming.

De regeling is per 26 april 2018 gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen.

In de nasleep van orkaan Irma op 6 september 2017 lopen ondernemers in de toeristische sector op Saba en Sint Eustatius veel omzet mis. Daarom is besloten om deze ondernemers financieel tegemoet te komen. Er is een bedrag van € 2.475.000 beschikbaar. Het bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Achtergrond

De bovenwindse eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn op 6 september 2017 hard getroffen door de uitzonderlijk zware orkaan Irma, een orkaan van de 5e en zwaarste categorie. Een groot deel van Sint Maarten is verwoest. Saba en Sint Eustatius zijn ook getroffen door de orkaan. Zij ondervinden daarnaast problemen doordat er geen vliegverbindingen meer zijn via Sint Maarten.

Uit overzichten van ondernemers blijkt dat er na 6 september 2017 bijna geen toeristen meer op Saba en Sint Eustatius zijn geweest. Door de Kamer van Koophandel van Sint Eustatius en Saba is aangegeven dat de situatie ernstig is en dat ondernemers failliet kunnen gaan.

De lokale overheid van Saba en Sint Eustatius heeft aangegeven dat zij niet zelf in staat is om in te grijpen. Zij verwacht dat zonder ondersteunende maatregelen een belangrijk deel van deze ondernemingen failliet gaat. Dat is niet alleen schrijnend voor de ondernemers maar ook zeer nadelig voor de kleinschalige samenlevingen op de eilanden. Als dit gebeurt, zal het blijvende schade geven voor de economie op de eilanden.

Aanvragen

Beslissing binnen 8 weken

Als u een aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken na ontvangst een beslissing over uw aanvraag. Kunnen we binnen die termijn geen besluit nemen? Dan laten we dat aan u weten. U hoort dan ook wanneer we wel een besluit nemen.