Do's-and-don'ts in België

België is dichtbij, maar de manier van zakendoen is zelfs in Vlaanderen fundamenteel anders.

België is echt buitenland. Belgen zijn terughoudender dan Nederlanders en het opbouwen van een goede zakenrelatie kost tijd. Er is persoonlijk contact voor nodig. Vertrouwen is de basis om tot zaken te komen.

Taal

Hou rekening met de taalverschillen binnen de 3 gewesten in België en wees daarop voorbereid. De voertaal van Vlaanderen is Nederlands, maar wel met enkele specifieke uitdrukkingen en terminologie. In Wallonië en een groot deel van Brussel spreekt men voornamelijk Frans. Een deel van het oosten van België spreekt Duits.

Zakelijke bijeenkomsten

Toon bescheidenheid en gereserveerdheid. Belgen vinden Nederlanders vaak te direct. Weet wie bij onderhandelingen uw gesprekspartner is. Degene met wie u spreekt, hoeft niet degene te zijn die de beslissingen neemt. Verwacht niet dat Belgen op het einde van het gesprek de knoop doorhakken.

Communicatie

Belgen zijn specialisten in het sluiten van compromissen. Dat kan een nadeel zijn, omdat een Belg niet onmiddellijk zegt wat hij denkt. Trek dus niet te snel conclusies uit een gesprek.

Ervaringen van Nederlandse ondernemers

In de brochure 'Het gaat hier net even anders' vindt u ervaringen en inspirerende verhalen van Nederlandse ondernemers die succesvol zakendoen in België. De brochure is uitgegeven door de Nederlandse ambassade in Brussel.

Service menu right