Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Brazilië (MVO) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Brazilië (MVO)

11-08-2020

Brazilië is economisch flink in ontwikkeling. Het land heeft een opkomende markt met ruim 200 miljoen consumenten, is wereldleider op het gebied van landbouw- en voedingsmiddelen en is een serieuze speler in de energiesector. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn corruptie, maatschappelijke ongelijkheid, discriminatie en milieuvervuiling.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Huidige MVO situatie

Brazilië is al actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Er zijn verschillende wetten aangenomen. Vooral op het gebied van arbeidsverhoudingen, inkomensverhoudingen, gelijke behandeling en investeringen van bedrijven in werknemers. Helaas heeft een verantwoord milieubeleid niet altijd prioriteit.

Maatschappelijke uitdagingen

Brazilië is een land met grote verschillen. Meer dan 20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, voornamelijk op het platteland.
Een belangrijke reden voor de sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling van grond. Meerdere regeringen hebben geprobeerd om dit probleem aan te pakken. Helaas is dit tot op heden niet gelukt. Nog steeds hebben honderdduizenden mensen geen toegang tot land, terwijl grootgrondbezitters vele hectaren bezitten. Ook de situatie van de inheemse bevolking is de laatste jaren verslechterd door landconflicten.

Wet- en regelgeving

De Braziliaanse wetgeving is ingewikkeld. Zo bevat de arbeidswetgeving meer dan 900 artikelen waarin allerlei details geregeld worden. Dit heeft een negatief effect op de uitvoer en handhaving. De handhaving verschilt per deelstaat of gemeente. Invloedrijke personen met goede contacten krijgen weleens voorrang. Het is daarom belangrijk om een goede, betrouwbare lokale adviseur of partner in de arm te nemen.

Milieu

Het recht van elke burger op een schoon en leefbaar milieu is vastgelegd in de Braziliaanse grondwet. Op basis hiervan zijn allerlei wetten en instellingen in het leven geroepen ter bescherming van het milieu. Ook hierbij geldt dat de handhaving en uitvoering lastig zijn.

Boskap Amazonegebied

Van het oorspronkelijke regenwoud is inmiddels 20% verdwenen. Hoewel de boskap in het Amazonegebied de afgelopen jaren is afgenomen, is het nog steeds een groot probleem.

In 2012 is de nieuwe boswet aangenomen. Afhankelijk van de regio moet een percentage van de grond bebost zijn en blijven. Daarnaast moeten kritieke gebieden, zoals waterbronnen, rivierbanken en hellingen, permanent met bos beschermd worden.

Corruptie

Corruptieschandalen komen helaas regelmatig voor, vooral bij overheden op deelstaat- en gemeentelijk niveau. Denk aan aanbestedingen, btw-heffing, gemeentelijke onroerend goed belastingen, toegang tot gemeentelijke diensten en het verlenen van vergunningen. Extra oplettendheid op dit gebied is daarom van groot belang.

Zakencultuur

In de Braziliaanse zakencultuur zijn persoonlijke relaties en status belangrijk. Men is minder bezig met verantwoordelijkheid en naleving van wet- en regelgeving. Dit maakt de scheidslijn tussen corruptie en het onderhouden van een goede relatie vaag. Een tip is om met andere westerse ondernemers te praten over opgedane ervaringen.

Meer informatie

Zoekt u meer informatie over MVO in Brazilië?

  • De Nederlandse ambassade in Brasilia is een nuttige informatiebron. Daarnaast is het Netherlands Business Support Office in Belo Horizonte speciaal opgezet om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun activiteiten op veelbelovende markten.
  • De Dutch Brazilian Chamber of Commerce (Dutcham) helpt u bij het opbouwen van uw zakelijke netwerk. Dutcham geeft u inzicht in de zakelijke, culturele en praktische aspecten van ondernemen in Brazilië. Ook kunt u hierdoor kennismaken met de MVO-ondernemerscultuur in het land.
  • De Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro is een culturele vereniging van Nederlandssprekenden die in Brazilië wonen. Door u aan te sluiten bij deze vereniging leert u het land en de gewoontes snel kennen. Dit vergroot uw mogelijkheden om sociaal betrokken te zijn door middel van MVO.
  • De Braziliaanse organisatie ETHOS onderneemt een grote hoeveelheid activiteiten om MVO in Brazilië te stimuleren. De MVO-indicatoren van ETHOS geven een goed inzicht in de MVO-prioriteiten van Brazilië.
  • De Braziliaanse non-gouvernementele organisatie IBASE heeft de Sociale Balans gelanceerd. Hierop kunnen bedrijven hun inspanningen op het terrein van sociale en ecologische onderwerpen weergeven. De bedrijven die de Sociale Balans invullen, krijgen een keurmerk van IBASE.

Kijk voor algemene informatie op Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.