Zakelijke kansen in Canada

Ongeveer driekwart van de beroepsbevolking van Canada is werkzaam in de dienstensector, die daarmee verreweg de belangrijkste is. Canada is rijk aan natuurlijke bronnen. Bosbouw, mijnbouw en visserij zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Landbouw is vooral van belang in de prairies en delen van Ontario.

De industriesector is relatief minder belangrijk in Canada. In het zuiden van Ontario is de automobielindustrie van belang, vooral in Windsor. Toronto is een wereldhandels- en zakencentrum terwijl Calgary het centrum van de olie- en aardgasindustrie is.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Innovatie

Innovatie in Canada is voor een groot deel gericht op de natuurlijke bronnen in het land, zoals waterkracht en biobrandstoffen. Daarnaast ligt het wetenschappelijk onderzoek aan kennisinstituten en universiteiten op een hoog niveau.

De IA-vestigingen in de Verenigde Staten volgen de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in Canada en signaleren zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

Projecten

Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen zakelijke kansen voor u.

Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van deze organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

RVO.nl ondersteunt verschillende projecten in Canada. Bekijk per sector de lopende en afgeronde projecten.

Service menu right