Service menu right

Handel Nederland - Chili

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Chili en over de Chileense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Chili

De Nederlandse export naar Chili bestaat vooral uit machines, transportmiddelen, chemicaliën, voedingsmiddelen, bloembollen en planten. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Chili in Europa dankzij haar rol als Europees distributiecentrum.

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Chili in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Chili - Nederland (pdf) (juli 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.


Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Meer informatie