Service menu right

Zakelijke kansen in Chili

Kansrijke sectoren in Chili zijn (duurzame)energie, voedings- en genotmiddelenindustrie, agro en food, gezondheid en farmaceutische industrie en mijnbouw.

Chili is zeer vooruitstrevend als het gaat om duurzame energie. Momenteel komt 20% van de Chileense energie uit de zon, de wind en aardwarmte (geothermie). De verwachting is dat in 2050 zeker 90% van de energie in het land duurzaam zal zijn. De reden hiervoor is de Atacama-woestijn.

De Atacama-woestijn is perfect voor het opwekken van duurzame energie omdat:

  • de zon er 365 dagen per jaar schijnt (zonne-energie),
  • er altijd een straffe wind waait (wind-energie) en
  • er in het gebied vulkanen aanwezig zijn (geothermische energie). 

Zo is het Amerikaanse energiebedrijf EIG een enorm zonne-energieproject gestart dat naar verwachting in 2019 voltooid zal worden.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Projecten

Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen zakelijke kansen voor u.

Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van deze organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

Wilt u weten op welke Chileense sectoren de internationale organisaties zich focussen? Bekijk meer informatie over de sectorfocus van internationale organisaties.