Veelgestelde vragen over het coronavirus in China | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over het coronavirus in China

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die internationaal zakendoen. Op het moment krijgen wij veel vragen over corona en het zakendoen met China. Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld.

Laatste update: 23 april 2021, 08:30 uur – nieuwe brief ambassade voor Nederlandse gemeenschap in China

Bekijk de FAQ's per land

Veelgestelde vragen

Reizen, handelsmissies en zakelijke afspraken in China

Kan ik (of mijn personeel) reizen naar China?

Er geldt momenteel een inreisverbod in China. U mag alleen een zakelijke reis naar China maken met een geldige verblijfsvergunning voor werk, afgegeven na 28 maart 2020.

Nederlandse zakenmensen kunnen een aanvraag indienen om China weer in te mogen. Om een aanvraag te doen, heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een brief van uw bedrijf in China waarin staat dat uw werkzaamheden essentieel zijn voor het bedrijf.
 • Een 'PU invitation letter' (uitnodigingsbrief) van het lokale Foreign Affairs Office (FAO) uit het district in China waar uw bedrijf is gevestigd. Uw bedrijf in China kan deze brief voor u aanvragen.

Als u deze documenten heeft, kunt u een e-mail sturen naar CVASC (Chinese Visumaanvraag Service Centrum) voor het maken van een afspraak. Voordat u in persoon naar het CVASC kunt om de aanvraag in te dienen, heeft u nog 2 aanvullende documenten nodig:

 • Een negatieve PCR-test (type coronatest), uitgevoerd door een door de Nederlandse overheid gecertificeerde organisatie. Op het moment dat u de aanvraag indient, mag de test niet ouder zijn dan 3 dagen.
 • Een bevestiging van uw vlucht naar China, die binnen 14 dagen na uw bezoek aan het CVASC moet plaatsvinden.

Let op: Er zijn op dit moment nog weinig commerciële vluchten vanuit Amsterdam naar China, dit komt langzaamaan op gang. Algemene informatie over reizen van en naar China vindt u op Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het actuele reisadvies.

Moet ik verplicht in quarantaine als ik naar China reis voor zaken?

Ja. Na aankomst in China zult u 14 dagen in quarantaine moeten op een locatie die is aangewezen door de Chinese autoriteiten van de stad waar u naartoe vliegt. Ook zult u 2 coronatesten moeten ondergaan (1 onmiddellijk na aankomst en 1 op de laatste quarantainedag).

Vanaf 8 november 2020 moet u ook een negatieve uitslag van een IgM-antistoffentest kunnen tonen. Deze testuitslag mag op het moment van vertrek niet ouder zijn dan 48 uur. Daarnaast moet u deze testuitslag laten valideren door de Chinese ambassade in Nederland en krijgt u een QR-code. Deze QR-code toont u bij het boarden van uw vlucht. Meer informatie vindt u op de website van de Chinese ambassade in Nederland. Vindt u het antwoord op uw vraag daar niet, stuur dan een mail naar pek@minbuza.nl.

De kosten van het verblijf tijdens uw quarantaine en van de verschillende testen, zult u zelf moeten dragen. Op deze procedure en voorschriften heeft de Nederlandse overheid geen enkele invloed.

Kan ik (of mijn personeel) vanuit China reizen naar Nederland?

Vanaf 16 maart mogen zakenreizigers onder voorwaarden weer vanuit China naar de EU reizen. Hiermee komt een einde aan het tijdelijke inreisverbod dat gold sinds 23 januari. Lees meer over de wijzigingen rond zakenreizen naar de EU op Rijksoverheid.nl.

Moet ik (of mijn zakenrelatie) bij reizen naar Nederland een COVID-19-test tonen?

Per 29 december moeten bijna alle reizigers die van buiten de EU komen een negatieve coronatestuitslag en een verklaring tonen om Nederland in te mogen. De verplichting geldt niet voor reizigers die aankomen vanuit een land dat op de veilige landenlijst staat. Deze lijst verandert regelmatig, houd daarom updates goed in de gaten. China staat op dit moment op de lijst met veilige landen, dus de verplichting geldt nu niet voor u of uw Chinese zakenrelaties. Lees meer over de voorwaarden en uitzonderingen op Rijksoverheid.nl.

Kan ik te maken krijgen met reisrestricties van en naar Chinese steden?

Als u vanuit een hoog- of mediumrisicogebied naar steden als Peking, Shanghai of Shenzhen wilt reizen, kunt u met regionale maatregelen te maken kriigen, zoals verplichte quarantaine of een testplicht. Kijk voor een overzicht van restricties bij reizen van en naar Chinese steden op de website van de European Union Chamber of Commerce in China.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?

De meeste fysieke evenementen in Nederland zijn op dit moment geannuleerd. Daarnaast vinden er ook geen fysieke handelsmissies plaats. Wel worden er digitale handelsmissies georganiseerd. Kijk voor de meest recente informatie over evenementen en handelsmissies in de Agenda China.

Gevolgen coronavirus voor handel Nederland - China

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor zakendoen in China?

Over de uiteindelijke economische gevolgen van het coronavirus is momenteel veel speculatie, bijvoorbeeld over de afname van de Chinese economische groei. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een nieuwsbericht gepubliceerd over de export naar China in 2019. Hierin is ook gekeken naar de eerste 3 kwartalen van 2020.

Alle informatie die wij hebben over de gevolgen van de coronacrisis op sectoren in China, vindt u op de pagina Zakelijke kansen in China. Bekijk ook de pagina Handel Nederland - China voor meer informatie over de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse handel met China.

Wilt u weten hoe andere ondernemers de gevolgen van de coronacrisis ervaren? Lees dan ons rapport 'Impact van de uitbraak van het coronavirus op internationaal ondernemen (pdf)'.

Hoe kan ik mij op de gevolgen voorbereiden? Wat kan ik nu doen?

Het advies aan ondernemers is om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Wanneer uw voorraden in het gedrang komen, bekijk dan of er andere aanleverroutes mogelijk zijn voor uw bedrijf.

Houd ook de berichtgeving vanuit de ambassade in Peking in de gaten. Zo stuurt de ambassadeur één keer per maand een brief naar de Nederlandse gemeenschap in China. Lees de maart-brief van de ambassadeur op de website Nederland Wereldwijd.

Wat kan ik doen voor mijn personeel in China?

Gezien de grote diversiteit in maatregelen kunt u het beste de situatie op de voet volgen. Houd de adviezen van de nationale en lokale Chinese overheid (vaak verspreid via WeChat) in de gaten.

Het is ook aan te raden om informatie over het virus vanuit internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Kamer van Koophandel te volgen.

Welke maatregelen neemt China om de buitenlandse handel te stimuleren?

De Chinese overheid heeft 105 'cross-border pilot zones' opgericht om buitenlandse handel te stimuleren, met name in de e-commerce. Wilt u weten hoe u hiervan kunt profiteren, bekijk dan de video en de infographic over de cross-border pilot zones.

Daarnaast heeft China een aantal andere maatregelen genomen, zoals het optimaliseren van kortingen op exportbelastingen, credit support en het optimaliseren van gunstige importbelastingen.

Wilt u een overzicht ontvangen van toegestane cross border e-commerce? Neem dan contact op met de landbouwraad van de ambassade in Peking: pek-lnv@minbuza.nl. Let op: Nederlandse bedrijven kunnen alleen producten exporteren waarvoor ze markttoegang hebben.

Ik werk in de agro&food sector en heb informatie nodig over export naar China. Waar kan ik terecht?

Stel uw vragen aan de landbouwattaché en het landbouwteam in China, via pek-lnv@minbuza.nl. Houd ook de website Agroberichten buitenland in de gaten.

Gaan voor dieren/dierlijke en planten/plantaardige producten strengere veterinaire en fytosanitaire maatregelen gelden?

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over veterinaire en fytosanitaire maatregelen.

Gevolgen voor vrachtvervoer van en naar China

Scheepsvracht

Hoewel de havens open zijn, varen schepen met bestemming China niet of minder uit. Ook vervoeren ze minder lading. Dit komt onder meer door de beperkte afhandelingscapaciteit in Chinese havens. Daarnaast is er een tekort aan containers, omdat veel containers nog in China staan. Evofenedex geeft aan dat bedrijven kunnen vragen om extra 'Free Time' voor containers die in havens staan. Zorg dat u ook intensief contact onderhoudt met partijen die belangrijk zijn voor vervoer en uw keten.

Luchtvracht

Vluchten van en naar China zijn sterk ingeperkt. Dat heeft effect op het vrachtverkeer, omdat ongeveer 50% van het vrachtverkeer van Nederland naar China via passagiersvluchten gaat. Extra vrachtvluchten zijn op Schiphol wel toegestaan voor de verzending van medische en urgente goederen. Evofenedex geeft aan dat hiervoor ruimte is op de luchthaven, vanwege de vele geannuleerde vluchten. De organisatie meldt ook een flinke stijging in luchtvrachttarieven, vanwege de krapte.

Spoor- en wegvervoer

De China-Europe vrachtverkeersservice vanuit Wuhan naar Europa heeft het normale schema weer hervat.

Dit zijn de toekomstscenario's voor vrachtvervoer volgens evofenedex:

 • Luchtvracht- en zeevrachttarieven kunnen nog verder stijgen;
 • Onbalans tussen passagiers en vracht;

Krijgt u met vertragingen te maken, kijk dan goed naar uw contractuele afspraken.

Invoer uit China, productie en leveringen

Hoe zit het met bevoorrading vanuit China? Zijn Chinese fabrieken open?

Veel Chinese fabrieken zijn weer open en de productie wordt opgevoerd. Gemiddeld draaien Chinese bedrijven zo rond 80% productie, maar dit cijfer verschilt per sector en locatie. De mate van snelheid waarmee de fabrieken weer op volle toeren draaien, hangt van verschillende factoren af en verschilt per regio. Wat de situatie voor uw bevoorrading betekent, is daarom moeilijk in te schatten. Wij raden u aan om de informatie van de Chinese overheid en instanties zoals de Europese Kamer van Koophandel te volgen.

Hoe zit het met bevoorrading vanuit China?

Chinese fabrieken zijn inmiddels weer open en de productie wordt opgevoerd. Hoe snel een fabriek weer op volle toeren draait, hangt van verschillende factoren af en verschilt per regio. Wat de situatie voor uw bevoorrading betekent is daarom moeilijk in te schatten. Wij raden u aan om de informatie van de Chinese overheid en instanties zoals de Europese Kamer van Koophandel te volgen.

Hoe zit het met verzending vanuit China? Komen er strengere douaneprocedures? Hoe zit het met verzending via andere landen?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?

Het is lastig om in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een 'legal concept of Force Majeure', ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen. Bedrijven kunnen via de online portal van de China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) een officieel certificaat van Force Majeure aanvragen (website is in het Chinees).

Het is vrij normaal dat er in contracten onder Chinees recht bepalingen staan over overmacht. Als dit het geval is, moeten bedrijven goed kijken naar de precieze definitie van overmacht, aangezien dit per contract kan verschillen. Worden epidemieën/gezondheid bijvoorbeeld specifiek benoemd?

Overheidssteun voor bedrijven

Kan ik overheidssteun krijgen als mijn bedrijf in problemen komt door de gevolgen van het coronavirus?

Op Rijksoverheid.nl vindt u het pakket met economische maatregelen dat het kabinet heeft geïntroduceerd om ondernemers te steunen. Bekijk ook hoe RVO u kan ondersteunen bij internationaal ondernemen in coronatijden.

Een paar voorbeelden van de overheidssteun:

Welke ondersteuning biedt de Chinese overheid aan Nederlandse bedrijven gevestigd in China?

In februari heeft de Chinese overheid als eerste reactie op de corona-uitbraak een preferential policy geïmplementeerd met een oorspronkelijke duur van 3 maanden. De preferential policy is op 7 mei verlengd tot 31 december en is nu ook beschikbaar voor buitenlandse bedrijven die gevestigd zijn in China.

Afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming (binnen of buiten Hubei) kunnen ondernemers in aanmerking komen voor:

 • tijdelijke vrijstelling van de verplichting om VAT af te dragen;
 • schorsing van de VAT-afdracht;
 • afdracht tegen een lager tarief (dit geldt enkel voor de 'small scale tax payer status': bedrijven met een omzet kleiner dan 5 miljoen RMB).

Meer weten?

Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?

U kunt uw vragen stellen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via klantcontact@rvo.nl of telefonisch via: 088 042 42 42.

Ook kunt u terecht bij:

 • het online COVID-19 platform dat de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China heeft gelanceerd;
 • het Expert Panel dat de Benelux Kamer van Koophandel in China heeft ingesteld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.