Service menu right

Veelgestelde vragen over het coronavirus in China

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die internationaal zakendoen. Op het moment krijgen wij veel vragen over corona en het zakendoen met China. Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld.

Laatste update: 25 mei 2020, 13:35

Het coronavirus is ook in veel andere landen vastgesteld. Doet u zaken met een ander getroffen land? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het coronavirus op Rijksoverheid.nl. Daar vindt u links naar veelgestelde vragen, waaronder de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers. U vindt er ook het laatste nieuws en informatie over hoe Nederland het coronavirus aanpakt.

Veelgestelde vragen

Reizen, handelsmissies en zakelijke afspraken in China

Kan ik (of mijn personeel) reizen naar China?

Vanaf zaterdag 28 maart weert China nagenoeg alle buitenlandse bezoekers vanwege de gevreesde 'tweede golf' van besmettingen met het coronavirus. U kunt dus momenteel niet afreizen naar China.

Kunnen ondernemers afreizen naar bepaalde regio's in China omdat ze daar bijvoorbeeld een quality control willen uitvoeren?

Op dit moment weert China nagenoeg alle buitenlandse bezoekers vanwege de gevreesde 'tweede golf' van besmettingen met het coronavirus. Ook voor een quality control is het momenteel dus niet mogelijk om naar China af te reizen.

Mijn Chinese werknemers/relaties zijn momenteel nog in Nederland en hun visum loopt af, wat kan ik doen?

Elk verzoek om verlenging van een visum wordt individueel beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit geldt ook voor verzoeken van mensen die niet naar China kunnen terugkeren vanwege de gevolgen van het coronavirus. Individuele omstandigheden worden meegenomen in de beoordeling. De aanwezigheid van het coronavirus zelf leidt niet automatisch tot verlenging van het visum.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?

Alle fysieke evenementen in Nederland zijn tot 1 september geannuleerd. Daarnaast vinden er tot die tijd ook geen fysieke handelsmissies plaats. Wel worden er online evenementen georganiseerd. Kijk voor de meest recente informatie over virtuele evenementen en handelsmissies in de Agenda China.

Gevolgen coronavirus voor handel Nederland - China

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor zakendoen in China?

Op korte termijn:

 • Productie: Op 8 april is de strikte lockdown in Wuhan opgeheven. In de overige provincies is een groot deel van de bedrijven weer aan het opstarten. Deze bedrijven zijn daarbij sterk afhankelijk van de aanwezigheid van personeel, toeleveranciers en lokale maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus.
 • Transport: er zijn vertragingen bij het transporteren van goederen.
 • Bedrijven in China volgen verordeningen die vanuit het provinciaal en stedelijk bestuur komen. In veel gevallen roepen bedrijven hun werknemers op om zo veel mogelijk thuis te werken. Waar dat niet kan (bijvoorbeeld in de productiesector) nemen bedrijven maatregelen om de productie toch op te starten.
 • De nationale overheid heeft verordeningen opgesteld die lokaal (op provinciaal en stedelijk niveau) zijn toegepast.
 • Bezoeken vanuit en naar China die dit voorjaar stonden gepland, zijn afgezegd.

Op de langere termijn:

 • Over de economische gevolgen van het coronavirus is momenteel veel speculatie, bijvoorbeeld over de afname van de Chinese economische groei. Op dit moment hebben we echter nog niet genoeg inzicht in wat die gevolgen daadwerkelijk zullen zijn.
 • De maatregelen die China heeft getroffen, waaronder quarantaine, reisrestricties en verlengde vakantie hebben effect op de economie.
 • Private partijen zoals Rabobank, FME en ING berichten regelmatig over de economische gevolgen van het virus op lange termijn.

Hoe kan ik mij op de gevolgen voorbereiden? Wat kan ik nu doen?

Het advies aan ondernemers is om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Wanneer uw voorraden in het gedrang komen, bekijk dan of er andere aanleverroutes mogelijk zijn voor uw bedrijf.

Webinar

Neem ook deel aan online bijeenkomsten die u informeren over de gevolgen van het virus. Zo vond op 14 mei 2020 het webinar 'Internationalisering: Live update uit China' plaats. Deze was georganiseerd door RVO, OostNL, BOM, Rotterdam Partners, de ambassade in Bejing en NBSO Wuhan. Heeft u het webinar gemist? U kunt het nog terugkijken via Internationalisering: Live update uit China.

Wat kan ik doen voor mijn personeel in China?

Veel bedrijven in China hanteren een vorm van thuiswerken of kiezen voor flexibele werktijden. Gezien de beperkingen op het transport en op het samenkomen in openbare ruimtes, is dit een oproep waaraan u gehoor zou kunnen geven. Op dit moment kunt u het beste de situatie op de voet volgen en adviezen van de Chinese overheid (vaak verspreid via WeChat) in de gaten houden.

Als thuiswerken niet mogelijk is (bijvoorbeeld in de productiesector) raden we u aan om lokale verordeningen te volgen. Het is ook aan te raden om informatie over het virus vanuit internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Kamer van Koophandel te volgen.

Wat als ik wil opstarten, maar een deel van mijn personeel niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht af welke regels precies gelden.

Welke maatregelen neemt China om de buitenlandse handel te stimuleren?

De landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Beijing geeft aan dat de Chinese overheid 46 cross border pilot zones heeft opgericht om buitenlandse handel te stimuleren, met name in de e-commerce. Daarnaast heeft China een aantal andere maatregelen genomen, zoals het optimaliseren van kortingen op exportbelastingen, credit support en het optimaliseren van gunstige importbelastingen.

Wilt u een overzicht van toegestane cross border e-commerce ontvangen? Neem dan contact op met de landbouwraad van de ambassade: pek-lnv@minbuza.nl. Belangrijk om te vermelden: Nederlandse bedrijven kunnen alleen producten exporteren waarvoor ze markttoegang hebben.

Ik werk in de agro&food sector en heb informatie nodig over export naar China. Waar kan ik terecht?

Stel uw vragen aan de landbouwattaché en het landbouwteam in China, via pek-lnv@minbuza.nl. Houd ook de website Agroberichten buitenland in de gaten.

Gaan voor dieren/dierlijke en planten/plantaardige producten strengere veterinaire en fytosanitaire maatregelen gelden?

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over veterinaire en fytosanitaire maatregelen.

Gevolgen voor vrachtvervoer van en naar China

Scheepsvracht

Hoewel havens open zijn, varen schepen met bestemming China, niet of minder uit en met minder lading. Dit komt onder andere door de beperkte afhandelingscapaciteit in Chinese havens, omdat nog niet iedereen daar aan het werk is. Daarnaast is er een tekort aan containers, omdat veel containers nog in China staan.

Rederijen hebben in maart een boekingsstop afgekondigd van en naar het Verre Oosten. Informeer bij uw rederij of die op dit moment nog een boekingsstop heeft. Evofenedex geeft aan dat bedrijven kunnen vragen om extra 'Free Time' voor containers die in havens staan. Zorg daarnaast dat u intensief contact onderhoudt met partijen die belangrijk zijn voor vervoer en uw keten.

Luchtvracht

Vluchten van en naar China zijn sterk gereduceerd. Dit heeft effect op het vrachtverkeer, omdat ongeveer 50% van het vrachtverkeer van Nederland naar China via passagiersvluchten gaat. Er is wel besloten om extra vrachtvluchten op Schiphol toe te staan voor de verzending van medische en urgente goederen. Evofenedex geeft aan dat hiervoor ruimte is op de luchthaven, vanwege de vele geannuleerde vluchten. De organisatie meldt ook een flinke stijging in luchtvrachttarieven vanwege de krapte.

Spoor- en wegvervoer

De China-Europe vrachtverkeersservice vanuit Wuhan naar Europa heeft het normale schema weer hervat. De eerste lading met 50 containers wordt 15 dagen na vertrek op zaterdag 28 maart verwacht in Duisburg, Duitsland.

De China Railway geeft aan dat in maart het totale goederenverkeer per trein tussen China en Europa, is gestegen. Er is een totaal van 73.000 TEU (30% YOY groei) vervoerd met 809 treinen. Daarbij is de totale laadcapaciteit voor 98,9% benut. De treinen van China naar Europa hebben voor 46.000 TEU (YOY groei van 49%) aan goederen vervoerd. De treinen van Europa naar China vervoerden in totaal 27.000 TEU (totale groei van 7%).

Dit zijn de toekomstscenario's volgens evofenedex:

 • Luchtvracht- en zeevrachttarieven kunnen nog verder stijgen;
 • Onbalans tussen passagiers en vracht;
 • Nog meer boekingsstops door rederijen. Zeevrachtladingen lopen zo verdere vertraging op door het 'rollen' van containers naar een volgende boeking;
 • Deze effecten duren mogelijk tot medio mei.

Krijgt u met vertragingen te maken, kijk dan goed naar uw contractuele afspraken.

Invoer uit China, productie en leveringen

Hoe zit het met bevoorrading vanuit China? Zijn Chinese fabrieken dicht?

Veel Chinese fabrieken zijn inmiddels weer open en de productie wordt weer opgevoerd. De mate van snelheid waarmee de fabrieken weer op volle toeren draaien, hangt van verschillende factoren af en verschilt per regio. Wat de situatie voor uw bevoorrading betekent, is daarom moeilijk in te schatten. Wij raden u aan om de informatie van de Chinese overheid en instanties zoals de Europese Kamer van Koophandel te volgen.

Hoe zit het met verzending vanuit China? Komen er strengere douaneprocedures? Hoe zit het met verzending via andere landen?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?

Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een 'legal concept of Force Majeure', ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen. Bedrijven kunnen via de online portal van de China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) een officieel certificaat van Force Majeure aanvragen (website is in het Chinees).

Het is vrij normaal dat er in contracten onder Chinees recht bepalingen staan over overmacht. Als dit het geval is, moeten bedrijven goed kijken naar de precieze definitie van overmacht, aangezien dit per contract kan verschillen. Worden epidemieën/gezondheid bijvoorbeeld specifiek benoemd?

Tijdens de SARS-epidemie heeft de Chinese rechter destijds bepaald dat er sprake was van overmacht, dus de kans is groot dat dit nu weer het geval is. Het is belangrijk dat er een directe link kan worden aangetoond tussen de uitbraak van het virus en het niet kunnen nakomen van contractuele verplichtingen.

Overheidssteun voor bedrijven

Kan ik overheidssteun krijgen als mijn bedrijf in problemen komt door de gevolgen van het coronavirus?

Het kabinet introduceert verschillende economische maatregelen om ondernemers te steunen. Bekijk het pakket met economische maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Een paar voorbeelden van de overheidssteun:

Meer informatie

Waar kan ik terecht voor informatie over het coronavirus en zakendoen?

U kunt uw vragen stellen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via klantcontact@rvo.nl of telefonisch via: 088 042 42 42.

Ook kunt u terecht bij:

 • het online COVID-19 platform dat de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China heeft gelanceerd;
 • het Expert Panel dat de Benelux Kamer van Koophandel in China heeft ingesteld.