Service menu right

MVO China: overheid en harmonious society

China is een politieke economie en kent een veelheid aan ministeries en centrale overheidsorganen die relevant (kunnen) zijn voor uw bedrijf en uw MVO-strategie. Daarnaast spelen de lokale overheden een belangrijke rol, zoals de 'Environmental Protection Bureaus' en 'Departments of Commerce'.

De toepassing, reikwijdte en handhaving van MVO-beleid kan per regio sterk verschillen. In de meer ontwikkelde gebieden van China (Peking, Shanghai en Pearl River Delta) is MVO over het algemeen beter bekend dan in het westelijke deel van het land.

Harmonious Society

MVO-onderwerpen worden in China vaak gekoppeld aan het concept van 'harmonious society'. Dit is een sociaal-politiek concept dat teruggrijpt op de leer van Confucius. Doel is om het belang van stabiliteit en harmonie in de Chinese ontwikkeling te benadrukken. Dit komt prominent naar voren in het twaalfde vijfjarenplan (2011-2015).
 
Brancheorganisaties en lokale overheden hebben de afgelopen jaren een groot aantal MVO-standaarden en –richtlijnen gelanceerd. Daarnaast is het sinds 2008 voor staatsbedrijven verplicht om jaarlijks een MVO-rapport te publiceren. Deze rapportage kan gebruikt worden om het gesprek met staatsbedrijven over MVO aan te gaan.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *