Service menu right

Handelscontracten Colombia

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Colombiaanse Wetboek van Koophandel

In Colombia zijn de betrekkingen tussen principaal en agent worden geregeld in artikel 6271 tot en met 6311 van de Código de Comercio (Wetboek van Koophandel).

Partijen zijn vrij om voorwaarden vast te stellen. In de agentenovereenkomst moet altijd afspraken bevatten over de duur van de betrekking, de bevoegdheden en het werkgebied (geografisch en sectoraal) van de agent. U kunt ook vastleggen dat de agent op hetzelfde terrein voor een concurrent werkt. In het contract kan worden vastgelegd dat het de agent verboden is om op hetzelfde 'terrein' voor 2 of meer concurrerende ondernemingen actief te zijn.

Colombiaanse wetgeving van toepassing

Een onderneming verboden mag in principe maar een agent in dienst hebben voor productgebied of voor dezelfde activiteiten. Alleen de Colombiaanse wet is van toepassing op een agentenovereenkomst. Verwijzingen naar buitenlandse wetten worden niet erkend.

Ontbinding van het contract

Een agentencontract eenzijdig door de ondernemer of de agent ontbonden worden. Dit kan als:

  • er duidelijke tekortkomingen zijn in het naleven van de verplichtingen door de tegenpartij;
  • een daad of activiteit de belangen van de tegenpartij ernstig schaadt;
  • een van de partijen failliet gaat of niet solvabel is;
  • de activiteiten door een van de partijen wordt beëindigd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.