Service menu right

Intellectueel eigendom Colombia

Gaat u zakendoen in het buitenland? Dan is het belangrijk om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Door de bescherming mag een ander uw product of dienst niet zonder uw toestemming overnemen of namaken, verkopen of importeren.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Welke vorm van bescherming het meest in aanmerking komt, hangt af van uw product. Een technisch innovatief product of een technische verbetering op een product beschermt u bijvoorbeeld met een octrooi. Speciaal voor de bescherming van de vormgeving van een product of de verpakking is er het modelrecht en/of auteursrecht, voor de naam het merkrecht.

Intellectueel eigendomsrechten wel of niet aanvragen

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet is te achterhalen hoe die uitvinding werkt? Dan is geheimhouding misschien de beste manier. Bekijk ons overzicht van mogelijkheden voor bescherming van uw intellectueel eigendom.

De meeste van deze intellectueel eigendomsrechten gelden per land. U moet deze rechten dus opnieuw aanvragen als u in een ander land zaken gaat doen. Of aanvragen in een land zinnig is, hangt onder andere af van:

  • de kosten,
  • de duur van de aanvraagprocedure,
  • de opbrengsten van uw product,
  • de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen bij schending van uw rechten.

Bij octrooirecht en modelrecht geldt dat u de aanvraag voor een nieuw land maximaal 12 maanden na uw eerste aanvraag moet indienen. Daarna kan het niet meer (prioriteitsjaar). Een merkbescherming uitbreiden naar andere landen kan later ook nog, behalve als hetzelfde merk daar al door anderen is geregistreerd voor dezelfde toepassing.

Octrooi aanvragen

Octrooi aanvragen kan direct bij het octrooibureau van het land. U kunt ook voor meerdere landen tegelijk octrooi aanvragen in één procedure. Bijvoorbeeld in een Europese of wereldwijde procedure (PCT). De laatste kunt u onder andere starten bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Colombiaanse autoriteiten

De twee Colombiaanse autoriteiten op het gebied van intellectueel eigendom en auteursrechten zijn: Superintendencia de Industria y Comercio en de Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Patentverdragen

Colombia is mede ondertekenaar van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van het industriële eigendom. Dit verdrag is door de World Intellectual Property Organization (WIPO) opgesteld. Colombia heeft de Patent Cooperation Treaty (PCT) niet mede-ondertekend. Het Colombiaanse Congres overweegt dit nog.

Regionale regulering

In januari 1994 kwam de overeenkomst Decision 344 Cartagena tot stand. Deze overeenkomst versterkte de wettelijke bescherming van patenten en handelsmerken in alle Andes-landen. De regering ziet toe op de naleving.

Meer informatie

Octrooibureau Colombia

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.