Invoerrechten en documenten Colombia

Meer artikelen
Koffie handel in Colombia

Gaat u goederen exporteren naar Colombia? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Colombia kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Colombia.

Handelsakkoord

Op 26 juni 2012 kwam de handelsovereenkomst tot stand tussen de Europese Unie en Colombia (en Peru). Nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd, maar waarschijnlijk gebeurt dit binnenkort. Het Vrijhandelsakkoord bevat afspraken over onder meer de liberalisering van de handel in goederen en diensten, overheidsopdrachten, arbeidsstandaarden en milieuovereenkomsten.

Afschaffing van douanerechten

In het handelsakkoord staat dat de douanerechten voor het grootste deel worden geliberaliseerd. Hierbij houdt het akkoord rekening met het verschil in ontwikkeling tussen de partijen.

De EU liberaliseert de handel in industriële producten en vis volledig bij inwerkingtreding van het Vrijhandelsakkoord. Colombia doet dit voor 65 procent. Op termijn zal Colombia de handel in industriële producten en vis ook volledig liberaliseren. Landbouwproducten worden niet volledig geliberaliseerd.

De EU-exporten van landbouwproducten naar Colombia en Peru zullen in 17 jaar voor 85% tariefvrij zijn. Andersom opent de EU haar landbouwmarkt ook niet volledig, onder meer waar het gaat om gevoelige producten als rundvlees, suiker, rijst en rum.

De EU Monitor verstrekt Lijsten inzake tariefafschaffing, met daarin per product de termijn waarop de handel hierin zal liberaliseren.

Service menu right