Colombia: tijdelijke invoer

Meer artikelen
Koffie handel in Colombia

Colombia heeft 2 regimes voor tijdelijke import: een korte- en een lange termijnregime. De Colombiaanse douane bepaalt welk regime van toepassing is. U kunt voor tijdelijke invoer in Colombia geen ATA-carnet gebruiken.

U kunt de volgende goederen tijdelijk invoeren in Colombia:

  • Niet-verbruiksgoederen;
  • Handelsmonsters
  • grondstoffen, halffabricaten, machines en apparatuur voor vervaardiging van exportproducten.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de goederen zijn duidelijk identificeerbaar door bijvoorbeeld merktekens of serienummers;
  • de goederen mogen bij wederuitvoer geen veranderingen hebben ondergaan, behalve 'normale' slijtage;
  • de goederen moeten het land weer verlaten vóór het verstrijken van de vooraf vastgestelde periode.

Korte termijnregime

Volgens dit regime kunt u bepaalde goederen tijdelijk invoeren voor een specifiek doel. De vastgestelde periode voor tijdelijke invoer onder dit regime is 6 maanden. U kunt eenmalig een verlenging van 3 maanden aanvragen. Onder het korte termijnregime zijn geen invoerrechten verschuldigd. U moet wel een borg afgeven ter hoogte van 10% van de verschuldigde invoerheffingen.

Lange termijnregime

Voor tijdelijke invoer onder dit regime komen de volgende goederen in aanmerking:

  • machines, materieel en (reserve-)onderdelen voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten;
  • machines en materieel die vallen onder een leasecontract.

Een geldige invoervergunning is nodig. Ook moet u een borg afgeven ter hoogte van 100% van de gebruikelijke invoerheffingen. De vastgestelde termijn voor tijdelijke invoer onder dit regime is maximaal 5 jaar. Bij overschrijding van de vooraf vastgelegde periode raakt u uw borg kwijt.

Service menu right