Zakelijke kansen in Cuba

Het gebrek aan intern aanbod van producten en de herkapitalisatie van de volledige industrie zorgt voor veel kansen voor ondernemers in Cuba. Hoewel de economie hier wordt geleid door de regering is er de laatste jaren meer ruimte voor particuliere initiatieven. Wel gelden er invoerbeperkingen voor consumptiegoederen en goederen die de regering niet noodzakelijk acht.

De kansrijke sectoren in Cuba zijn: Toerisme, biofarma, duurzame energie, ICT, logistiek en bouw.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Projecten

Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen zakelijke kansen voor u.

Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van deze organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

Service menu right