Do's-and-don'ts in Duitsland

Bij het zakendoen in Duitsland moet u rekening houden met de lokale cultuur en gebruiken. Voorkom missers en maak een goede indruk met de onderstaande do's-and-don'ts.

Zakelijke omgangsvormen in Duitsland

Bij het zakendoen is de voertaal vaak Duits en niet Engels. Dit geldt vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Spreekt u Duits? Dan wordt dat gewaardeerd. Duitsers zijn op hun beurt perfectionistisch. Ze kunnen daarom soms terughoudend zijn om Engels te spreken.
De zakencultuur in Duitsland is formeler dan in Nederland. Etiquette is belangrijk en tutoyeren uit den boze. Wel zijn er lossere omgangsvormen in sectoren waar jongeren werken. Denk aan ICT-bedrijven of de creatieve industrie.
Plan uw zakelijke afspraken ruim van te voren in. Een afspraak ligt in Duitsland vaak schriftelijk en bindend vast. Afspraken aan het einde van de dag zijn vaak niet wenselijk. Zorg er altijd voor dat u op tijd bent. Mist u een afspraak dan kan dat gevolgen hebben voor uw relatie met uw zakenpartner.
Wanneer iemand zich voorstelt met een titel, spreek hem/haar dan aan met deze titel. Let op dat u de juiste titel gebruikt. Duitsers vinden titels belangrijk en hebben respect voor academische prestaties en de bijhorende status.
Duitsers houden van lekker en goed eten en drinken. Kwaliteit is belangrijk. Typische Duitse gerechten en lekkernijen zijn: Sauerkraut mit Eisbein und kartoffelstock, braadworst, curryworst, berlinerbollen, lebkuchen. Bier is de nationale drank. Duitsers hebben de gewoonte om tussen de middag warm te eten.
Bereid u goed voor op een zakelijke bijeenkomst. Neem ook documentatie mee, bij voorkeur in het Duits. Verkoopt u een technisch product? Neem dan de technische specificaties mee. Bij een zakelijke afspraak is formele kleding vanzelfsprekend. Duitsers zijn conservatief als het gaat om kleding bij zakelijke afspraken.
Taalfouten worden in schriftelijk Duits niet getolereerd. Zakelijke correspondentie moet in vlekkeloos Duits zijn opgesteld. Kies bij schriftelijk contact/uitingen voor een professioneel bureau en laat uw teksten controleren.
Heeft u een zakelijk conflict met een Duitse zakenpartner? Ga er dan niet vanuit dat dit op een informele manier wordt opgelost. In Duitsland worden conflicten minder snel in der minne geschikt. Ook neemt de Duitse zakenman eerder een advocaat in de arm.
Het eerste contact is vaak kort en formeel. Voornamen worden niet gebruikt tenzij de gesprekspartner dit aangeeft.
Voor Duitsers is hiërarchie erg belangrijk. Er is een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Privézaken worden niet besproken op de werkvloer.
Dure zakelijke geschenken zijn niet gebruikelijk. Wie toch een gebaar wil maken, neemt een klein geschenkje van goede kwaliteit mee.
Duitsers gaan voor zekerheid. Vasthouden wat je hebt, is vaak het devies. Veranderingen vergen daarom veel tijd en geduld, ook voor het bedrijfsleven. Maar als u eenmaal binnen bent, dan is dit vaak ook voor de lange termijn. Duitsers werken vaak vele jaren met dezelfde toeleverancier.

Service menu right