Handel Nederland - Duitsland

Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. We exporteren meer dan € 100 miljard richting onze oosterburen. Maar wat kopen de Duitsers van onze ondernemers? En welke producten voeren wij in? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Wilt u weten of de Duitse markt ook voor u interessant kan zijn? Of loopt u rond met exportplannen voor Duitsland? Neem dan contact op met onze Duitsland-adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen, zakenpartners of u adviseren over andere exportzaken.

Tenzij anders aangegeven zijn de cijfers op deze pagina afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handel Nederland - Duitsland

Nederland en Duitsland kennen al lange tijde een nauwe handelsrelatie. Geografische nabijheid en lidmaatschap van de Europese Unie maakt Duitsland tot een uitstekende markt voor startende en gevorderde ondernemers. Hieronder ziet u de export- en importontwikkeling van de afgelopen jaren.

Export naar Duitsland

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 106,8 miljard+10,1%
2016€ 97,0 miljard-1,5%
2015€ 98,5 miljard-

 

Import uit Duitsland

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 74,3 miljard+10%
2016€ 66,8 miljard+1,8%
2015€ 65,6 miljard-

Belangrijkste exportproducten naar Duitsland

De totale export naar Duitsland bedraagt ruim 106 miljard euro (2017). Hieronder hebben we de belangrijke exportproducten nader toegelicht. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunt u de complete exportcijfers van Nederland naar Duitsland opzoeken.

Export groente en fruit

 JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 5,4 miljard+ 5,1%
2016€ 5,1 miljard+ 4,6%
2015€ 4,7 miljard-

 

Groenten en fruit zijn het qua omvang het belangrijkste exportproduct van Nederland richting Duitsland. Onder deze productgroep vallen onder meer verse groenten en wortels, noten en conserven van fruit. De cijfers laten een stabiele groei zien. De export van groente en fruit is in 2017 met 5,1% gestegen tegenover het jaar ervoor.

Export elektrische apparaten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 4,9 miljard+ 16,7%
2016€ 4,2 miljard+ 7,7%
2015€ 3,9 miljard-

 

Bij elektrisch apparaten zien we zowel bij de export naar als bij de import uit Duitsland een significante stijging. In 2017 voerden we voor bijna 5 miljard euro (16,7% hoger) aan elektrische apparaten uit naar Duitsland. Daarmee komt deze groep op een gedeelde tweede positie wat betreft de belangrijkste exportproducten. Onder elektrische apparaten vallen onder meer elektrische machines, maar ook elektronenbuizen/transistors en apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Export toestellen voor telecommunicatie

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 4,9 miljard+ 11,3%
2016€ 4,4 miljard+ 10%
2015€ 4,0 miljard-

 

De groep toestellen voor telecommunicatie vormt al jaren een van de belangrijkste exportproducten naar Duitsland. Het overgrote deel van deze groep bestaat uit delen en onderdelen van telecommunicatietoestellen. Ook hier is een sterke groei van de export te zien. Ten opzichte van 2016 ligt het totale exportwaarde ruim 11% hoger.

Export diverse fabricaten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 4,3 miljard+ 4,9%
2016€ 4,1 miljard+ 10,8%
2015€ 3,7 miljard-

 

Onder de productgroep diverse fabricaten vallen onder meer plastic producten, maar ook speelgoed en muziekinstrumenten. Ook deze groep staat stabiel bovenaan de lijst met belangrijkste exportproducten richting Duitsland. De groei voor diverse fabricaten is in het afgelopen jaar kleiner dan die van anderen groepen uit de top 4. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een kleine 5% stijging in 2017.

Belangrijkste importproducten uit Duitsland

De totale import uit Duitsland bedraagt ruim 74 miljard euro. Hieronder hebben we de belangrijke importproducten nader toegelicht. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunt u de complete importcijfers van Nederland uit Duitsland opzoeken.

Import voertuigen voor wegvervoer

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 7,1 miljard+ 6%
2016€ 6,7 miljard+ 4,7%
2015€ 6,4 miljard-

 

Voertuigen voor wegvervoer staan bovenaan het lijstje van belangrijkste importproducten uit Duitsland. Bijna driekwart hiervan bestaat uit personenauto’s en onderdelen ervan. Andere belangrijke categorieën zijn goederenvervoer en aanhangwagens/containers. De invoer van voertuigen voor wegvervoer groeit gestaag: 6% in 2017.

Import elektrische apparaten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 5,9 miljard+ 28,3%
2016€ 4,6 miljard+ 7%
2015€ 4,3 miljard-

 

De invoer van elektrische apparaten uit Duitsland laat een opmerkelijke stijging zien. In 2016 viel deze productgroep nog buiten de top 4, maar in 2017 (28% meer dan in 2016) staan elektrische apparaten op nummer 2. Onder deze groep vallen onder meer elektrische machines, maar ook elektronenbuizen/transistors en apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Import medicinale en farmaceutische producten

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 3,7 miljard+ 15,6%
2016€ 3,2 miljard+ 3,2%
2015€ 3,1 miljard-

 

Nederland voert vrij veel medicijnen en andere farmaceutische producten – waaronder ook veterinaire geneesmiddelen - in uit Duitsland. Heel verrassend is dit niet. Duitsland is immers een thuisbasis voor enkele grote farmaceutische bedrijven. Ook bij deze productgroep is een flinke stijging te zien. De invoer lag in 2017 ruim 15% hoger dan in 2016.

Import diverse machines

JaarBedragVerschil op jaarbasis
2017€ 3,3 miljard+ 3,1%
2016€ 3,2 miljard+ 6,7%
2015€ 3,0 miljard-

 

Diverse machines is een groep met uiteenlopende producten. Hieronder vallen onder meer kranen en leidingen, verwarming- en koelmachines en mechanisch transportmaterieel. De groei is in 2017 gezakt tot iets meer dan 3%. Toch staat deze groep in 2017 stevig in het lijstje van belangrijkste importproducten.

Voorlopige handelscijfers Nederland - Duitsland

Het CBS publiceert ook voorlopige handelscijfers over het lopende jaar. Deze zijn terug te vinden in de databank Statline. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de in- en uitvoerwaarde per productgroep:

Deze cijfers zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden.

Handelscijfers via TradeMap

Een andere nuttige bron voor handelscijfers is TradeMap. Deze site wordt beheerd door het International Trade Centre (ITC) van de Verenigde Naties. Voordeel van TradeMap is dat u hier ook inzicht krijgt in niet-Nederlandse handelsstromen. Zo kunt u de Nederlandse cijfers vergelijken met die van andere landen.

Let op: anders dan het CBS, maakt Trademap gebruik van het HS-systeem voor het indelen van de goederenstromen. Hou hier rekening mee bij uw zoekopdracht.

TradeMap heeft een volledig overzicht van de handelsstromen naar Duitsland. Bovenaan bij 'partner' kunt u het exporterende land selecteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Duitse economie? Dan kunnen de onderstaande links u verder op weg helpen:

Service menu right