Handelscontracten Egypte

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Commerciële agenten

Bij levering aan private ondernemingen is bemiddeling door een agent niet wettelijk verplicht. Staatsinstellingen en -bedrijven mogen alleen via een Egyptische agent offertes aannemen van buitenlandse leveranciers. Uitzondering hierop vormt het Egyptische ministerie van Defensie. Een aantal andere ministeries geeft de voorkeur aan direct contact met zowel de agent als de buitenlandse leverancier.

Agenten moeten de Egyptische nationaliteit hebben. Ook moeten ze ingeschreven staan in het register voor commerciële agenten van het Egyptische ministerie van Handel en Industrie. Het agentencontract moet door de agent worden overlegd.

Commissiepercentages verschillen afhankelijk van het product of dienst. Voor goederen als rijst, graan, suiker of katoen varieert het percentage van 1 tot 3%; voor chemische producten en voedingsmiddelen van 3 tot 5%; voor medische apparatuur en computerhardware 10% en voor dure laboratoriumapparatuur 15%.

Bij levering aan de particuliere sector is het mogelijk verschillende agenten aan te stellen voor verschillende producten of doelgroepen. Bij inschrijving op een tender van de Egyptische overheid is wel exclusiviteit vereist. Neem in de offerte altijd het commissiepercentage van de agent mee.

Contracten

Onderhandelaars stellen meestal het contract op met een agent. De duur van een agentencontract is vaak minimaal een jaar. Buitenlandse bedrijven kunnen ook een agent inschakelen op projectbasis (voor de duur van het project). Het contract moet door de Egyptische ambassade in Den Haag gelegaliseerd worden. Deze legalisatie is 5 jaar geldig. Na 5 jaar is contractvernieuwing mogelijk.

Het agentencontract moet minimaal de volgende zaken regelen:

  • aard en omvang van het werk van de agent
  • geografisch gebied en de producten die de agent vertegenwoordigt
  • commissiepercentage en betalingscondities (valuta waarin wordt betaald)
  • verplichtingen van beide partijen

Arbitrage

De agenten- en contractwetgeving is neutraal over het oplossen van handelsgeschillen. Het Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration (CRCICA) is de verantwoordelijke instantie voor geschillen met staatsinstellingen.

Service menu right