Zakelijke kansen in Egypte | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zakelijke kansen in Egypte

26-04-2021

Van alle Noord-Afrikaanse landen exporteren we het meeste naar Egypte. Sommige Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Egyptische markt. Waar liggen de grootste kansen voor u?

Wist u dat onze regio-adviseurs gratis een buitenlandse markt voor u kunnen verkennen? En dat zij u ook in contact kunnen brengen met potentiële zakenpartners? Zij geven u graag persoonlijk advies voor zakendoen in het buitenland.

Neem contact met ons op!

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Egypte. De volledige economische impact per sector is nog niet bekend. De maatregelen die Egypte heeft getroffen, zoals reisbeperkingen, hebben in ieder geval een negatief effect op de economie. Met name de Egyptische toerismesector is hard geraakt. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Wilt u voor zaken naar Egypte reizen? Op dit moment worden niet-noodzakelijke reizen naar Egypte afgeraden. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Egypte. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Afrika.

Rapport over zakendoen in Egypte

De Wereldbank heeft in november 2020 de Egypt Economic Monitor gepubliceerd. In dit rapport gaan pagina's 27 tot en met 36 over de gevolgen van de coronacrisis op de economie van Egypte. Het rapport geeft aan dat de gevolgen van de coronacrisis onder andere voelbaar zijn in de volgende sectoren:

 • toerisme
 • maakindustrie
 • olie- en gaswinning
 • bouw
 • het Suezkanaal
Dat komt volgens de Wereldbank door de beperkingen op internationale reizen, de terugval van de vraag en verstoringen in de waardeketens en de handel, zowel in het binnen- als buitenland.

Landbouw

In Egypte bereikt de helft van de landbouwproductie nooit de markt. Deze verliezen treden voornamelijk op bij de naoogstprocessen. Modernisering van de Egyptische landbouw kan leiden tot een verhoogde voedselproductie, efficiënt watergebruik en oplossingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, zoals het duurzaam verwerken van landbouwafval. Voor landbouwkundige samenwerking liggen hier goede kansen.

Lees meer over deze kansen in onderstaand rapport en op de website Agroberichten van de Landbouwraad. Neemt u voor vragen contact op met de Landbouwraad in Cairo.

Energie

De Egyptische energiesector moderniseert snel. Egypte wil zich graag profileren als energiehub. De energiemarkt biedt kansen op het gebied van energietransport, opslag, verwerking, opwekking en technische assistentie.

Ook duurzame energie biedt kansen. Op dit moment komt nog een gering percentage van de energie uit hernieuwbare energiebronnen. De Egyptische overheid streeft naar een bijdrage van 37% aan de totale energie in 2035. Lees meer in het onderstaande rapport.

Water

De beschikbaarheid van water, nu en in de toekomst, is een van de grootste zorgen van de Egyptische overheid. Voor de watervoorziening is Egypte nog steeds bijna helemaal afhankelijk van de Nijl. Die zal op korte tot middellange termijn de belangrijkste bron blijven. Geleidelijk moeten alternatieve bronnen een deel van de watervoorziening overnemen.

Belangrijke reden voor de overgang naar alternatieve bronnen is de mogelijke invloed van toekomstige ontwikkelingsprojecten in bovenstroomse landen (de landen die geografisch gezien onder Egypte liggen en waar de Nijl ook doorheen stroomt) op de afvoer van de Nijl.

Waterefficiëntie en -management is een belangrijk onderwerp voor de Egyptische overheid. Daarmee zou toekomstige schaarste het hoofd geboden kunnen worden. Dit betekent dat Egypte meer gaat investeren in het hergebruik van afvalwater. De overheid wil de invoering van moderne irrigatietechnieken bevorderen.

De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen op het gebied van:

 • efficiënt watergebruik
 • watermanagement
 • introductie van (nieuwe) watertechnieken
 • technische hulp

Havenontwikkeling

Naast een aantal kleinere havens, heeft Egypte ook een grote haven: Alexandrië. Daarnaast is het Suezkanaal een belangrijke transportroute door Egypte. De havens en het kanaal zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen op het gebied van onder andere:

 • transport en logistiek;
 • overstappen naar duurzame energiebronnen;
 • modernisering en efficiënt gebruik van toegepaste technieken;
 • technische assistentie en baggerwerkzaamheden.

Aquacultuur

In de Egyptische aquacultuur liggen er ook kansen voor Nederlandse ondernemers. De aquacultuurproductie in Egypte is in grootte 8e wereldwijd, voor de tilapia zelfs 3e. De sector groeit en er liggen kansen voor (lokale) productie van duurzame, circulaire eiwitten tot voer. Denk aan bijproducten van onder andere de pluimvee- en brouwerijsector en insecten.

Dat vermindert ook de noodzaak om voer te importeren. Daarnaast is het ook gunstig voor de lokale werkgelegenheid. Dit marktrapport onderzoekt deze kansen en bekijkt de waardeketen in de Egyptische aquacultuursector.

Kansen in diverse sectoren

Op het gebied van training van management en dienstverlening liggen er kansen. Dat geldt met name in de gezondheidszorg en het toerisme.

 

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Egypte

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren in Egypte.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.