Do's-and-don'ts in Ethiopië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Do's-and-don'ts in Ethiopië

Bij het zakendoen in Ethiopië moet u rekening houden met de lokale cultuur en gebruiken. Verdiep u in deze do's-and-don'ts, tips en tricks. De ambassade in Addis Abeba draagt bij aan deze pagina.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Zakelijke omgangsvormen in Ethiopië

Gebruik aanspreektitels

Ethiopiërs stellen het op prijs als buitenlanders een paar woorden Amhaars proberen te spreken. Engels is de tweede officiële taal. Spreek een Ethiopiër aan met ato (mijnheer), woizero (mevrouw) of woizerit (mejuffrouw), gevolgd door de voornaam. Bij een schriftelijke aanhef volgt hierna ook de tweede achternaam: de naam van de vader.

Houd persoonlijk contact

Houd regelmatig contact met Ethiopische klanten. Bezoek hen persoonlijk en toon regelmatig belangstelling. Probeer geen contract af te sluiten per e-mail. Zorg voor een betrouwbare lokale partner, die ingevoerd is in het zakendoen en goede contacten heeft.

Draag zakelijke kleding

Mannelijke zakenlieden kleden zich in pak. Voor vrouwelijke zakenlieden geldt eveneens correcte, zakelijke kleding.

Wees niet te direct

Besef dat de Nederlandse manier van vragen als erg direct wordt ervaren door Ethiopiërs. Zij zeggen soms iets niet omdat ze de ander niet teleur willen stellen. Wees voorzichtig bij het aanspreken van Ethiopiërs op fouten. Push ook niet te veel.

Wees niet overhaast

Besef dat zakendoen in Ethiopië een zaak van een lange adem is. Bureaucratie en gebrekkige infrastructuur maken zakendoen in Ethiopië een groot avontuur. Bedenk voor elke mogelijke afwijking een alternatief en bouw voldoende flexibiliteit en reserve in.

Vergeet de vastendagen niet

In Addis Abeba gaat productpromotie vaak gepaard met een cocktailparty. Houd daarbij rekening met de vele vastendagen waar de orthodoxe Ethiopiër zich aan moet houden. Vaste vastendagen zijn over het algemeen woensdag en vrijdag, en onder andere de 40 dagen voor Ethiopisch Pasen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.